Đất bán tại Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

52 kết quả bất động sản
Quận Hoàng Mai
103 m²
Quận Hoàng Mai
80 m²
Vũ Tông Phan Hà Nội
Quận Hoàng Mai
70 m²
Quận Hoàng Mai
250 m²
Quận Hoàng Mai
80 m²
Kim Giang Hà Nội
Quận Hoàng Mai
80 m²
Quận Hoàng Mai
4 116 m²
Quận Hoàng Mai
4 80 m²
Quận Hoàng Mai
4 128 m²
Quận Hoàng Mai
4 117 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà