Đất bán tại Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

12 kết quả bất động sản
Quận Hoàn Kiếm
446 m²
Quận Hoàn Kiếm
100 m²
76 Trần Hưng Đạo
Quận Hoàn Kiếm
1300 m²
Hoi An, Quảng Nam, Việt Nam
Quận Hoàn Kiếm
100 m²
36 Bà Triệu
Quận Hoàn Kiếm
638 m²
Trần Hưng Đạo Hanoi
Quận Hoàn Kiếm
1300 m²
Quận Hoàn Kiếm
272 m²
Quận Hoàn Kiếm
500 m²
Trần Hưng Đạo Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm
1300 m²
Quận Hoàn Kiếm
187 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà