Đất bán tại Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

25 kết quả bất động sản
Thọ Lão Hai Bà Trưng
Quận Hai Bà Trưng
28 m²
Quận Hai Bà Trưng
100 m²
Quận Hai Bà Trưng
190 m²
P108 - Gác 1 - Nhà B - Tập thể Nhà máy Rượu - Đồng Nhân - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Quận Hai Bà Trưng
45 m²
Thanh Nhàn Hai Bà Trưng
Quận Hai Bà Trưng
86 m²
Quận Hai Bà Trưng
100 m²
Quận Hai Bà Trưng
100 m²
Quận Hai Bà Trưng
100 m²
Quận Hai Bà Trưng
150 m²
Quận Hai Bà Trưng
37 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà