Đất bán tại Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

286 kết quả bất động sản
Quận Đống Đa
620 m²
Cát Linh Đống Đa
Quận Đống Đa
170 m²
488 Xã Đàn
Quận Đống Đa
70 m²
Láng Hạ
Quận Đống Đa
67,40 m²
Quận Đống Đa
69 m²
Láng Hạ
Quận Đống Đa
35 m²
Quận Đống Đa
68 m²
Láng Hạ
Quận Đống Đa
70 m²
Quận Đống Đa
35 m²
Quận Đống Đa
70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà