Đất bán tại Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

46 kết quả bất động sản
18 Hoàng Quốc Việt
Quận Cầu Giấy
1300 m²
Quận Cầu Giấy
39,50 m²
Quận Cầu Giấy
36,40 m²
Quận Cầu Giấy
39,10 m²
Quận Cầu Giấy
57,30 m²
Quận Cầu Giấy
56,30 m²
Quận Cầu Giấy
66,90 m²
Quận Cầu Giấy
51,60 m²
Quận Cầu Giấy
41,40 m²
Quận Cầu Giấy
36,80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà