Đất bán tại Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

101 kết quả bất động sản
Quận Cầu Giấy
81 m²
Quận Cầu Giấy
175 m²
Quận Cầu Giấy
175 m²
Mạc Thái Tổ Yên Hoà
Quận Cầu Giấy
43 m²
18 Hoàng Quốc Việt
Quận Cầu Giấy
1300 m²
Nguyễn Khang Yên Hoà
Quận Cầu Giấy
175 m²
Quận Cầu Giấy
175 m²
Dương Khuê Mai Dịch
Quận Cầu Giấy
80 m²
Hoàng ngân
Quận Cầu Giấy
50 m²
Trung Yên 12 Yên Hoà
Quận Cầu Giấy
175 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà