Đất bán tại Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

57 kết quả bất động sản
Quận Ba Đình
200 m²
Hàng Bún Hà Nội
Quận Ba Đình
600 m²
Hàng Bún
Quận Ba Đình
600 m²
Hàng Bún Hà Nội
Quận Ba Đình
600 m²
Hàng Bún
Quận Ba Đình
600 m²
Trường Chinh
Quận Ba Đình
129 m²
Trường Chinh
Quận Ba Đình
129 m²
Quận Ba Đình
105 m²
Quận Ba Đình
105 m²
Quận Ba Đình
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà