Đất bán tại Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

122 kết quả bất động sản
Trường Chinh
Quận Ba Đình
129 m²
Hàng Bún Ba Đình
Quận Ba Đình
33 m²
Quận Ba Đình
80 m²
Quận Ba Đình
380 m²
Quận Ba Đình
375 m²
Quận Ba Đình
550 m²
Quận Ba Đình
361 m²
Văn Cao
Quận Ba Đình
85 m²
Quận Ba Đình
375 m²
Quận Ba Đình
375 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà