Đất bán tại Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

29 kết quả bất động sản
Liễu Giai Ba Đình
Quận Ba Đình
200 m²
Quận Ba Đình
380 m²
Quận Ba Đình
200 m²
Quận Ba Đình
120 m²
Quận Ba Đình
160 m²
Quận Ba Đình
200 m²
Kim Mã Hà Nội
Quận Ba Đình
110 m²
Quận Ba Đình
170 m²
Văn Cao Ba Đình Hà Nội
Quận Ba Đình
140 m²
Kim Mã
Quận Ba Đình
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà