Đất bán tại Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

34 kết quả bất động sản
Hoàng Hoa Thám Hà Nội
Quận Ba Đình
361 m²
Hoàng Hoa Thám Hà Nội
Quận Ba Đình
359 m²
Mặt phố Hoàng Hoa Thám,Ba Đình
Quận Ba Đình
361 m²
Giảng Võ Ba Đình
Quận Ba Đình
64 m²
67 Văn Cao
Quận Ba Đình
36 m²
Quận Ba Đình
50 m²
Quận Ba Đình
50 m²
Hoàng Hoa Thám Vĩnh Phúc
Quận Ba Đình
370 m²
67 Văn Cao
Quận Ba Đình
37 m²
Quận Ba Đình
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà