Đất bán tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

26 kết quả bất động sản
Ngõ 1 Cầu bươu
Huyện Thanh Trì
35 m²
Khu đấu giá Tân Triều
Huyện Thanh Trì
299 m²
Huyện Thanh Trì
90 m²
Huyện Thanh Trì
60 m²
Huyện Thanh Trì
60 m²
Huyện Thanh Trì
47 m²
Huyện Thanh Trì
58 m²
Huyện Thanh Trì
46 m²
Huyện Thanh Trì
35 m²
Thanh Liệt
Huyện Thanh Trì
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà