Đất bán tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

34 kết quả bất động sản
Thôn Bằng A, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, HN
Huyện Thanh Trì
83,80 m²
Huyện Thanh Trì
58 m²
Cổ Điển A Tứ Hiệp
Huyện Thanh Trì
68 m²
Tứ Hiệp Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
90,90 m²
Huyện Thanh Trì
72,40 m²
Thanh Trì Hanoi
Huyện Thanh Trì
100 m²
Huyện Thanh Trì
100 m²
Thanh Liệt Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
75 m²
Thanh Liệt Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
40 m²
Thanh Liệt Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
30 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà