Đất bán tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

14 kết quả bất động sản
Huyện Thanh Trì
50 m²
Huyện Thanh Trì
120 m²
Huyện Thanh Trì
40 m²
tứ hiệp,thanh trì,hà nội
Huyện Thanh Trì
120 m²
Huyện Thanh Trì
50 m²
Huyện Thanh Trì
245 m²
Huyện Thanh Trì
53 m²
Huyện Thanh Trì
40 m²
Huyện Thanh Trì
58 m²
đường Yên Xá
Huyện Thanh Trì
34 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà