Đất bán tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

19 kết quả bất động sản
Huyện Thanh Trì
400 m²
Khu đấu giá Tân Triều
Huyện Thanh Trì
299 m²
Huyện Thanh Trì
53 m²
Huyện Thanh Trì
245 m²
Huyện Thanh Trì
56 m²
Huyện Thanh Trì
56 m²
Huyện Thanh Trì
48 m²
Huyện Thanh Trì
40 m²
Thanh Liệt, Hà Nội, Việt Nam
Huyện Thanh Trì
40 m²
Huyện Thanh Trì
78 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà