Đất bán tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

33 kết quả bất động sản
thôn cổ điển a,tứ hiệp thanh trì hà nội
Huyện Thanh Trì
36,50 m²
Huyện Thanh Trì
66 m²
Huyện Thanh Trì
40 m²
Huyện Thanh Trì
40 m²
Cầu Dậu Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
40 m²
Huyện Thanh Trì
46 m²
Huyện Thanh Trì
35 m²
Huyện Thanh Trì
36,50 m²
Huyện Thanh Trì
50 m²
Huyện Thanh Trì
40 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà