Đất bán tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

117 kết quả bất động sản
Thôn Bằng A, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, HN
Huyện Thanh Trì
83,80 m²
Đội 2, thôn Đại Lan, Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
110 m²
Quỳnh Lân 2, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
508 m²
Khu đấu giá Tứ Hiệp, gần trường Chu Văn An, Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
102,80 m²
KHU ĐẤU GIÁ QSĐ TỨ HIỆP - NGŨ HIỆP, THANH TRÌ HÀ NỘI
Huyện Thanh Trì
259 m²
Huyện Thanh Trì
30 m²
Huyện Thanh Trì
60 m²
Tứ Hiệp - Thanh Trì - HN
Huyện Thanh Trì
60 m²
Khu phân lô đấu giá
Huyện Thanh Trì
30 m²
Ngọc Hồi
Huyện Thanh Trì
46 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà