Đất bán tại Huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội

9 kết quả bất động sản
Thôn Tam Đa
Huyện Thanh Oai
95 m²
Thôn Tam Đa
Huyện Thanh Oai
95 m²
Huyện Thanh Oai
7800 m²
Huyện Thanh Oai
100 m²
Huyện Thanh Oai
700 m²
Huyện Thanh Oai
118 m²
Cao Viên, Hanoi, Vietnam
Huyện Thanh Oai
56 m²
Văn Quán, Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội
Huyện Thanh Oai
300 m²
Dư Dụ I
Huyện Thanh Oai
175 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà