Đất bán tại Huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội

3 kết quả bất động sản
Dân Hòa Thanh Oai
Huyện Thanh Oai
108 m²
Thôn Tam Đa
Huyện Thanh Oai
95 m²
Thôn Tam Đa
Huyện Thanh Oai
95 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà