Đất bán tại Huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội

19 kết quả bất động sản
Dư Dụ Thanh Oai
Huyện Thanh Oai
87,70 m²
Huyện Thanh Oai
100 m²
Huyện Thanh Oai
100 m²
Thôn Bãi, xóm phúc sung, cao viên thanh oai
Huyện Thanh Oai
109 m²
Phú Lương Hà Đông
Huyện Thanh Oai
80 m²
Bích Hòa Thanh Oai
Huyện Thanh Oai
10000 m²
Kim Bài tt. Kim Bài
Huyện Thanh Oai
1005 m²
Thôn Phượng Mỹ
Huyện Thanh Oai
58,50 m²
tt. Kim Bài Thanh Oai
Huyện Thanh Oai
1005 m²
Huyện Thanh Oai
150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà