Đất bán tại Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội

44 kết quả bất động sản
Tiến Xuân Thạch Thất
Huyện Thạch Thất
500 m²
cổng chính khu đô thị phú cát ,thạch hòa,thạch thất, hà nội
Huyện Thạch Thất
500 m²
Tiến Xuân Thạch Thất
Huyện Thạch Thất
1700 m²
Đồng Trúc Thạch Thất
Huyện Thạch Thất
1100 m²
Thạch Hòa thạch Thất Hà Nội
Huyện Thạch Thất
180 m²
Tiến Xuân Thạch Thất
Huyện Thạch Thất
330 m²
Tiến Xuân Thạch Thất
Huyện Thạch Thất
270 m²
Huyện Thạch Thất
180 m²
Huyện Thạch Thất
180 m²
Đồng Trúc Thạch Thất
Huyện Thạch Thất
3000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà