Đất bán tại Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội

17 kết quả bất động sản
Đại lộ Thăng Long Hà Nội
Huyện Thạch Thất
180 m²
Huyện Thạch Thất
216 m²
600 Triệu VNĐ
Huyện Thạch Thất
200 m²
Huyện Thạch Thất
199 m²
KCN Thạch Thất Quốc Oai, Phùng Xá, Hà Nội
Huyện Thạch Thất
9800 m²
Xóm Tới, Xã Yên Trung ,Huyện Thạch Thất,Thành phố Hà Nội
Huyện Thạch Thất
1300 m²
Xóm Bình Sơn, Xã Tiến Xuân ,Huyện Thạch Thất,Thành phố Hà Nội
Huyện Thạch Thất
4000 m²
Xóm Bình Sơn, Xã Tiến Xuân ,Huyện Thạch Thất,Thành phố Hà Nội
Huyện Thạch Thất
4000 m²
Xã Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội
Huyện Thạch Thất
180 m²
Huyện Thạch Thất
200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà