Đất bán tại Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội

7 kết quả bất động sản
Xóm Tới, Xã Yên Trung ,Huyện Thạch Thất,Thành phố Hà Nội
Huyện Thạch Thất
1300 m²
Xóm Bình Sơn, Xã Tiến Xuân ,Huyện Thạch Thất,Thành phố Hà Nội
Huyện Thạch Thất
4000 m²
Xóm Bình Sơn, Xã Tiến Xuân ,Huyện Thạch Thất,Thành phố Hà Nội
Huyện Thạch Thất
4000 m²
Huyện Thạch Thất
9000 m²
Huyện Thạch Thất
100 m²
446
Huyện Thạch Thất
1100 m²
Thạch Xá
Huyện Thạch Thất
120 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà