Đất bán tại Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

30 kết quả bất động sản
Hiền Ninh Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn
2700 m²
Đường 35 Quang Tiến
Huyện Sóc Sơn
200 m²
Huyện Sóc Sơn
2100 m²
Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội.
Huyện Sóc Sơn
40000 m²
Thôn Cộng Hòa
Huyện Sóc Sơn
368 m²
Cộng Hòa Phù Linh
Huyện Sóc Sơn
120 m²
Huyện Sóc Sơn
150 m²
Đan Tảo Tân Minh
Huyện Sóc Sơn
210 m²
Mai Đình Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn
190 m²
Hotel Phương Đông Nội Bài,Phú Cường,Sóc sơn,Hà Nội
Huyện Sóc Sơn
80 m²