Đất bán tại Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

31 kết quả bất động sản
Huyện Sóc Sơn
112 m²
Đường Búng Gội
Huyện Sóc Sơn
150 m²
Búng Gội Cửa Dương
Huyện Sóc Sơn
150 m²
Minh Phú Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn
10000 m²
Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội.
Huyện Sóc Sơn
40000 m²
Thôn Cộng Hòa
Huyện Sóc Sơn
368 m²
Cộng Hòa Phù Linh
Huyện Sóc Sơn
120 m²
Huyện Sóc Sơn
150 m²
Đan Tảo Tân Minh
Huyện Sóc Sơn
210 m²
Mai Đình Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn
190 m²