Đất bán tại Huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội

6 kết quả bất động sản
Thôn Đại Tảo
Huyện Quốc Oai
37 m²
Thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội
Huyện Quốc Oai
106 m²
Thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội
Huyện Quốc Oai
106 m²
Thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Tp Hà Nội
Huyện Quốc Oai
106 m²
Huyện Quốc Oai
106 m²
Thôn Yên Thái, Xã Đông Yên,Huyện Quốc Oai,Thành phố Hà Nội
Huyện Quốc Oai
11000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà