Đất bán tại Huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội

10 kết quả bất động sản
QL32
Huyện Phúc Thọ
125 m²
Đường đê
Huyện Phúc Thọ
91 m²
Đường đê
Huyện Phúc Thọ
91 m²
Thôn Ngoại
Huyện Phúc Thọ
82 m²
Quốc lộ 32
Huyện Phúc Thọ
3000 m²
thôn phú an
Huyện Phúc Thọ
88 m²
Huyện Phúc Thọ
87 m²
Huyện Phúc Thọ
100 m²
Khu dãn dân, Hậu đồng, Tam Hiệp
Huyện Phúc Thọ
75 m²
xóm 2 , ngọc tảo
Huyện Phúc Thọ
240 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà