Đất bán tại Huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội

8 kết quả bất động sản
Nghĩa Ải
Huyện Mỹ Đức
940 m²
Huyện Mỹ Đức
350 m²
Huyện Mỹ Đức
120 m²
Thôn Đục Khê Xã Hương Sơn
Huyện Mỹ Đức
58 m²
Thôn Đoan Nữ
Huyện Mỹ Đức
1000 m²
THPT Mỹ Đức A
Huyện Mỹ Đức
100 m²
An Phú - Mỹ Đức - Hà Nội
Huyện Mỹ Đức
10000 m²
Huyện Mỹ Đức
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà