Đất bán tại Huyện Mê Linh, TP.Hà Nội

18 kết quả bất động sản
Huyện Mê Linh
238 m²
khu công nghiệp near Quang Minh, Hà Nội, Vietnam
Huyện Mê Linh
40000 m²
Tiền Phong Mê Linh
Huyện Mê Linh
420 m²
Huyện Mê Linh
100 m²
Huyện Mê Linh
178 m²
Huyện Mê Linh
1020 m²
quang minh
Huyện Mê Linh
410 m²
Huyện Mê Linh
98 m²
làng Hàn, Phú Hữu, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội
Huyện Mê Linh
100 m²
Quang Minh Mê Linh
Huyện Mê Linh
74 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà