Đất bán tại Huyện Mê Linh, TP.Hà Nội

3 kết quả bất động sản
mê linh
Huyện Mê Linh
100 m²
Mê Linh phường 19
Huyện Mê Linh
100 m²
Khu đấu giá hành chính huyện
Huyện Mê Linh
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà