Đất bán tại Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội

51 kết quả bất động sản
Khu Kho Gaọ Yên Vĩnh Xã Kim Chung Huyện Hoài Đức TP Hà Nội
Huyện Hoài Đức
54 m²
thôn ngự câu xã an thượng , hoài đức
Huyện Hoài Đức
45 m²
thôn thanh quang xã an thượng, hoài đức
Huyện Hoài Đức
265 m²
xã an thượng
Huyện Hoài Đức
43 m²
thôn đào nguyên xã an thượng, hoài đức
Huyện Hoài Đức
42,70 m²
thôn an hạ xã an thượng, hoài đức
Huyện Hoài Đức
52 m²
thôn ngự câu xã an thượng, hoài đức
Huyện Hoài Đức
37 m²
khu cây đa xã song phương, hoài đức
Huyện Hoài Đức
5000 m²
Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội
Huyện Hoài Đức
36 m²
Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội
Huyện Hoài Đức
35 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà