Đất bán tại Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội

36 kết quả bất động sản
Đào Nguyên Hoài Đức
Huyện Hoài Đức
50 m²
Huyện Hoài Đức
50 m²
thôn an hạ xã an thượng, hoài đức
Huyện Hoài Đức
62 m²
xã vân côn huyện hoài đức, hà nội
Huyện Hoài Đức
1715 m²
thôn đào nguyên xã an thượng, hoài đức
Huyện Hoài Đức
46 m²
thôn phú vinh xã an khánh, hoài đức
Huyện Hoài Đức
45 m²
thôn an hạ xã an thượng, hoài đức, hà nội
Huyện Hoài Đức
51,70 m²
Huyện Hoài Đức
60 m²
Huyện Hoài Đức
120 m²
thôn yên lũng xã an khánh, hoài đức
Huyện Hoài Đức
65 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà