Đất bán tại Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội

28 kết quả bất động sản
Trâu Quỳ Gia Lâm
Huyện Gia Lâm
72 m²
BINH MINH_GIA LÂM_ HÀ NỘI
Huyện Gia Lâm
30 m²
Huyện Gia Lâm
132 m²
Trâu Quỳ Gia Lâm
Huyện Gia Lâm
43 m²
Trâu Quỳ Gia Lâm
Huyện Gia Lâm
35 m²
Trâu Quỳ Gia Lâm
Huyện Gia Lâm
60 m²
6 Xóm
Huyện Gia Lâm
60 m²
Trâu Quỳ Gia Lâm
Huyện Gia Lâm
108 m²
Khu đấu giá thôn Yên Thường- Xã Yên Thường
Huyện Gia Lâm
116 m²
Huyện Gia Lâm
34 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà