Đất bán tại Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội

18 kết quả bất động sản
31 Ha Trâu Quỳ Gia Lâm
Huyện Gia Lâm
100 m²
Khu đấu giá thôn Yên Thường- Xã Yên Thường
Huyện Gia Lâm
225 m²
Số 117 Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Huyện Gia Lâm
68 m²
Huyện Gia Lâm
76 m²
Huyện Gia Lâm
39 m²
6 Xóm
Huyện Gia Lâm
60 m²
Huyện Gia Lâm
78 m²
Huyện Gia Lâm
80 m²
Ngô Xuân Quảng Trâu Quỳ
Huyện Gia Lâm
36,10 m²
Huyện Gia Lâm
76 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà