Đất bán tại Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội

30 kết quả bất động sản
Huyện Gia Lâm
80 m²
thôn Giao Tự
Huyện Gia Lâm
283 m²
Trâu Quỳ Gia Lâm
Huyện Gia Lâm
44 m²
tt. Trâu Quỳ Gia Lâm
Huyện Gia Lâm
255 m²
Huyện Gia Lâm
110 m²
Trâu Quỳ Gia Lâm
Huyện Gia Lâm
44 m²
Huyện Gia Lâm
47 m²
Huyện Gia Lâm
112 m²
Huyện Gia Lâm
43 m²
Cửu Việt tt. Trâu Quỳ
Huyện Gia Lâm
70 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà