Đất bán tại Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội

11 kết quả bất động sản
Huyện Gia Lâm
78 m²
Đường tỉnh lộ 181, Phú Thị, Gia Lâm, Hanoi, Vietnam
Huyện Gia Lâm
81,20 m²
Huyện Gia Lâm
55 m²
146 cổ linh, long biên, hà nội
Huyện Gia Lâm
40 m²
Huyện Gia Lâm
78 m²
146 Cổ Linh
Huyện Gia Lâm
72 m²
146 Cổ Linh
Huyện Gia Lâm
35 m²
Huyện Gia Lâm
132 m²
Khu đấu giá thôn Yên Thường- Xã Yên Thường
Huyện Gia Lâm
225 m²
Huyện Gia Lâm
35 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà