Đất bán tại Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội

96 kết quả bất động sản
Huyện Gia Lâm
871 m²
Ngô Xuân Quảng Trâu Quỳ
Huyện Gia Lâm
73 m²
Huyện Gia Lâm
84 m²
Huyện Gia Lâm
140 m²
Cửu Việt tt. Trâu Quỳ
Huyện Gia Lâm
60 m²
Chân cầu Thanh Trì Đông Dư Thượng Gia Lâm HN
Huyện Gia Lâm
150 m²
Huyện Gia Lâm
55 m²
Huyện Gia Lâm
40 m²
Huyện Gia Lâm
36 m²
Huyện Gia Lâm
38 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà