Đất bán tại Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội

57 kết quả bất động sản
Ngô Xuân Quảng Trâu Quỳ
Huyện Gia Lâm
66 m²
Ngô Xuân Quảng Trâu Quỳ
Huyện Gia Lâm
66 m²
Bình Minh Thanh Oai
Huyện Gia Lâm
43 m²
Đào Nguyên tt. Trâu Quỳ
Huyện Gia Lâm
54 m²
Huyện Gia Lâm
258 m²
Huyện Gia Lâm
154 m²
Huyện Gia Lâm
100 m²
Huyện Gia Lâm
140 m²
Huyện Gia Lâm
50 m²
Huyện Gia Lâm
40 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà