Đất bán tại Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội

78 kết quả bất động sản
Trâu Quỳ Gia Lâm
Huyện Gia Lâm
136 m²
Huyện Gia Lâm
74 m²
Huyện Gia Lâm
43 m²
khu 31ha trâu quỳ
Huyện Gia Lâm
255 m²
khu 31ha trâu quỳ gia lâm hà nội
Huyện Gia Lâm
98 m²
Huyện Gia Lâm
111,50 m²
Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Huyện Gia Lâm
44 m²
Huyện Gia Lâm
75 m²
Huyện Gia Lâm
40,80 m²
Huyện Gia Lâm
35,40 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà