Bán đất Đông Anh

31 kết quả bất động sản
vĩnh ngọc, đông anh, hà nội
Huyện Đông Anh
47 m²
Huyện Đông Anh
40 m²
Huyện Đông Anh
48 m²
Bắc Hồng Đông Anh
Huyện Đông Anh
48 m²
Vân Trì
Huyện Đông Anh
110 m²
Cổ Điển Hải Bối
Huyện Đông Anh
340 m²
Bắc Hồng Đông Anh
Huyện Đông Anh
70 m²
Bắc Hồng Đông Anh
Huyện Đông Anh
324 m²
Vân Nội Đông Anh
Huyện Đông Anh
40 m²
xóm Thố Vân Nội
Huyện Đông Anh
58 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà