Bán đất Đông Anh

19 kết quả bất động sản
Cổ Điển Hải Bối
Huyện Đông Anh
340 m²
Thôn Sơn Du, Nguyên Khê, Đông Anh
Huyện Đông Anh
43,30 m²
Huyện Đông Anh
340 m²
Thôn Đông - Kim Nỗ - Đông Anh - Hà Nội
Huyện Đông Anh
96 m²
Vĩnh Ngọc Đông Anh
Huyện Đông Anh
52 m²
Vân Trì
Huyện Đông Anh
115 m²
Huyện Đông Anh
50 m²
Huyện Đông Anh
40 m²
Huyện Đông Anh
92 m²
Đông Hội, Hà Nội, Việt Nam
Huyện Đông Anh
55 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà