Đất bán tại Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội

31 kết quả bất động sản
Huyện Đông Anh
40 m²
Gần sân vận động thôn Xuân Nộn
Huyện Đông Anh
40 m²
Huyện Đông Anh
10000 m²
QL5
Huyện Đông Anh
90 m²
Đông Hội, Hà Nội, Việt Nam
Huyện Đông Anh
55 m²
Tiên Dương Đông Anh
Huyện Đông Anh
43 m²
Vĩnh Ngọc, Hà Nội, Việt Nam
Huyện Đông Anh
54 m²
VĨNH NGỌC
Huyện Đông Anh
63 m²
Cao Lỗ
Huyện Đông Anh
1 50 m²
Trung Oai, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
Huyện Đông Anh
70 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà