Đất bán tại Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội

12 kết quả bất động sản
Huyện Đông Anh
40 m²
Huyện Đông Anh
340 m²
Vĩnh Ngọc, Hà Nội, Việt Nam
Huyện Đông Anh
46 m²
Huyện Đông Anh
70,20 m²
315/28F3 Lê Văn Sỹ
Huyện Đông Anh
41 m²
trung oai tiên dương
Huyện Đông Anh
70 m²
Huyện Đông Anh
137 m²
Vĩnh Ngọc, Hà Nội, Việt Nam
Huyện Đông Anh
46 m²
Huyện Đông Anh
45 m²
Vân Trì
Huyện Đông Anh
50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà