Bán đất Đông Anh

55 kết quả bất động sản
thôn Phương trạch, xã Vĩnh ngọc, Đông anh, Hà nội
Huyện Đông Anh
41 m²
thôn Nghĩa lại, xã Uy nỗ, Đông anh, Hà nội
Huyện Đông Anh
40 m²
thôn Ngọc chi, xã Vĩnh ngọc, Đông anh, Hà nội
Huyện Đông Anh
78 m²
Thôn Trung oai, xã Tiên dương, Đông anh, Hà nội
Huyện Đông Anh
80 m²
thôn 3, xã vân nội, đông anh, hà nội
Huyện Đông Anh
40 m²
Nam Hồng Đông Anh
Huyện Đông Anh
50 m²
Kim Chung Đông Anh
Huyện Đông Anh
70 m²
Thượng Phúc Đông Anh
Huyện Đông Anh
50 m²
Huyện Đông Anh
40 m²
Huyện Đông Anh
40 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà