Bán đất Đông Anh

42 kết quả bất động sản
thôn Trung Oai - Tiên Dương - Đông Anh
Huyện Đông Anh
116,90 m²
thôn Bến trung, xã Bắc hồng, Đông anh, Hà nội
Huyện Đông Anh
208 m²
Huyện Đông Anh
50 m²
thôn ngọc chi, xã vĩnh ngọc, đông anh, hà nội
Huyện Đông Anh
80 m²
Vĩnh Ngọc Đông Anh
Huyện Đông Anh
95 m²
Huyện Đông Anh
300 m²
thôn bến trung, xã bắc hồng, đông anh, hà nội
Huyện Đông Anh
52 m²
thôn Ngọc chi, xã Vĩnh ngọc, Đông anh, Hà nội
Huyện Đông Anh
50 m²
thôn Bến trung, xã Bắc hồng, Đông anh, Hà nội
Huyện Đông Anh
54 m²
Xóm Vang, xã Cổ Loa, Đông anh, Hà Nội
Huyện Đông Anh
150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà