Bán đất Đông Anh

20 kết quả bất động sản
Vân Trì Vân Nội
Huyện Đông Anh
1600 m²
Uy Nỗ - tt Đông Anh
Huyện Đông Anh
40 m²
Xã Vân Nội - Đông Anh, Hà Nội
Huyện Đông Anh
40 m²
Uy Nỗ - tt Đông Anh
Huyện Đông Anh
40 m²
thôn Thượng Phúc, xã Bắc Hồng
Huyện Đông Anh
50 m²
Uy Nỗ - tt Đông Anh
Huyện Đông Anh
40 m²
Huyện Đông Anh
60 m²
Thôn Viên Nội, xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội
Huyện Đông Anh
100 m²
thôn Đồng Nguyên Khê
Huyện Đông Anh
40 m²
Thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
Huyện Đông Anh
40 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà