Đất bán tại Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội

21 kết quả bất động sản
Huyện Đông Anh
120 m²
Nghĩa Lại Đông Anh
Huyện Đông Anh
55,40 m²
Thôn Lê Xá, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội
Huyện Đông Anh
56 m²
Huyện Đông Anh
43,70 m²
Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
Huyện Đông Anh
43 m²
Bắc Hồng, Hà Nội, Việt Nam
Huyện Đông Anh
47 m²
VĨNH NGỌC
Huyện Đông Anh
63 m²
Vân Trì, Hà Nội, Việt Nam
Huyện Đông Anh
40 m²
Huyện Đông Anh
92 m²
Huyện Đông Anh
137 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà