Đất bán tại Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội

53 kết quả bất động sản
Huyện Đông Anh
64 m²
vĩnh ngọc, đông anh, hà nội
Huyện Đông Anh
47 m²
Đông Hội Đông Anh
Huyện Đông Anh
55 m²
xóm Thố Vân Nội
Huyện Đông Anh
58 m²
Huyện Đông Anh
10000 m²
Huyện Đông Anh
65 m²
Huyện Đông Anh
340 m²
Huyện Đông Anh
40 m²
Bắc Hồng Đông Anh
Huyện Đông Anh
324 m²
Huyện Đông Anh
46 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà