Đất bán tại Huyện Ba Vì, TP.Hà Nội

16 kết quả bất động sản
Huyện Ba Vì
100 m²
Huyện Ba Vì
96 m²
Hồ Yên Bài Yên Bài
Huyện Ba Vì
150 m²
Huyện Ba Vì
85 m²
Giá bảo mật
Đức Thịnh Tản Lĩnh Hà NỘI
Huyện Ba Vì
200 m²
Huyện Ba Vì
146 m²
Huyện Ba Vì
2000 m²
Yên Bài Hà Nội
Huyện Ba Vì
2000 m²
Thôn Phú Yên, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, TP Hà Nội
Huyện Ba Vì
2000 m²
Huyện Ba Vì
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà