Đất bán tại Huyện Ba Vì, TP.Hà Nội

9 kết quả bất động sản
Yên Bài Hà Nội
Huyện Ba Vì
1400 m²
Yên Bài Hà Nội
Huyện Ba Vì
4000 m²
Yên Bài Ba Vì
Huyện Ba Vì
5400 m²
Yên Bài Hà Nội
Huyện Ba Vì
2880 m²
Yên Bài Hà Nội
Huyện Ba Vì
1020 m²
Yên Bài Hà Nội
Huyện Ba Vì
1020 m²
Ba Vi, Hà Nội
Huyện Ba Vì
1030000 m²
Yên Bài Hà Nội
Huyện Ba Vì
2300 m²
Yên Bài Hà Nội
Huyện Ba Vì
1112 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà