Đất bán tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

123 kết quả bất động sản
Quận Thanh Khê
100 m²
Quận Thanh Khê
294 m²
Quận Thanh Khê
70 m²
Quận Thanh Khê
121 m²
Quận Thanh Khê
70 m²
Lê Quang Đạo Mỹ An
Quận Thanh Khê
91 m²
Quận Thanh Khê
135 m²
Quận Thanh Khê
70 m²
Nguyễn Phước Nguyên Thanh Khê
Quận Thanh Khê
100 m²
Quận Thanh Khê
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà