Đất bán tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

34 kết quả bất động sản
Nguyễn Tất Thành Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
250 m²
Quận Thanh Khê
437 m²
Nguyễn Tất Thành Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
250 m²
Quận Thanh Khê
233 m²
đường Nguyễn Tất Thành
Quận Thanh Khê
381 m²
đường Nguyễn Tất Thành
Quận Thanh Khê
381 m²
Quận Thanh Khê
100 m²
đường Nguyễn Tất Thành
Quận Thanh Khê
399 m²
Quận Thanh Khê
134 m²
đường Nguyễn Tất Thành
Quận Thanh Khê
1600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà