Đất bán tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

57 kết quả bất động sản
kiệt ô tô Nguyễn Tất Thành
Quận Thanh Khê
50 m²
kiệt ô tô Nguyễn Tất Thành
Quận Thanh Khê
50 m²
Quận Thanh Khê
61 m²
Quận Thanh Khê
50 m²
Quận Thanh Khê
50 m²
818 Trần Cao Vân
Quận Thanh Khê
76 m²
Quận Thanh Khê
128 m²
Quận Thanh Khê
50 m²
Quận Thanh Khê
50 m²
Quận Thanh Khê
288,70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà