Đất bán tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

147 kết quả bất động sản
Quận Thanh Khê
70 m²
Quận Thanh Khê
100 m²
Quận Thanh Khê
100 m²
Quận Thanh Khê
100 m²
Quận Thanh Khê
125 m²
Quận Thanh Khê
100 m²
Quận Thanh Khê
100 m²
Quận Thanh Khê
100 m²
Quận Thanh Khê
100 m²
Quận Thanh Khê
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà