Đất bán tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

219 kết quả bất động sản
Kỳ Đồng Thanh Khê
Quận Thanh Khê
131 m²
Quận Thanh Khê
125 m²
Quận Thanh Khê
40 m²
Quận Thanh Khê
105 m²
Quận Thanh Khê
272 m²
Quận Thanh Khê
272 m²
Quận Thanh Khê
272 m²
Quận Thanh Khê
272 m²
Quận Thanh Khê
103 m²
Quận Thanh Khê
375 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà