Đất bán tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

41 kết quả bất động sản
Quận Thanh Khê
70 m²
282 Hà Huy Tập
Quận Thanh Khê
60 m²
Quận Thanh Khê
70 m²
Cù Chính Lan Thanh Khê
Quận Thanh Khê
60 m²
Nguyễn Tất Thành Thanh Khê
Quận Thanh Khê
405 m²
Quận Thanh Khê
70 m²
Quận Thanh Khê
70 m²
Quận Thanh Khê
105 m²
Quận Thanh Khê
150 m²
Nguyễn Tất Thành Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
250 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà