Đất bán tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

49 kết quả bất động sản
Quận Thanh Khê
125 m²
Quận Thanh Khê
150 m²
142/56/8 Điện Biên Phủ
Quận Thanh Khê
50 m²
Đường Nguyễn Phước Nguyên Thanh Khê
Quận Thanh Khê
50 m²
Quận Thanh Khê
70 m²
Quận Thanh Khê
100 m²
Quận Thanh Khê
250 m²
Nguyễn Tất Thành Da Nang
Quận Thanh Khê
250 m²
142/56/8 Điện Biên Phủ -Thanh Khê - Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
50 m²
đường Nguyễn Tất Thành
Quận Thanh Khê
381 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà