Đất bán tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

167 kết quả bất động sản
Kỳ Đồng Thanh Khê
Quận Thanh Khê
160 m²
Quận Thanh Khê
100 m²
224 Núi Thành
Quận Thanh Khê
87 m²
Quận Thanh Khê
70 m²
224 Núi Thành
Quận Thanh Khê
87 m²
Quận Thanh Khê
87 m²
Quận Thanh Khê
100 m²
Quận Thanh Khê
70 m²
Quận Thanh Khê
70 m²
Phạm Ngọc Mậu
Quận Thanh Khê
70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà