Đất bán tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

78 kết quả bất động sản
Nguyễn Văn Huề Thanh Khê
Quận Thanh Khê
128 m²
Nguyễn Văn Huề Thanh Khê
Quận Thanh Khê
128 m²
Nguyễn Văn Huề Thanh Khê
Quận Thanh Khê
128 m²
ĐT45 Thành phố Phú Quốc
Quận Thanh Khê
129 m²
Nguyễn Văn Huề Thanh Khê
Quận Thanh Khê
128 m²
Nguyễn Văn Huề Thanh Khê
Quận Thanh Khê
128 m²
Quận Thanh Khê
102 m²
Quận Thanh Khê
128 m²
Quận Thanh Khê
128 m²
Quận Thanh Khê
128 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà