Đất bán tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

37 kết quả bất động sản
Quận Thanh Khê
250 m²
Quận Thanh Khê
100 m²
Quận Thanh Khê
101 m²
Quận Thanh Khê
102 m²
Quận Thanh Khê
125 m²
Quận Thanh Khê
300 m²
Quận Thanh Khê
145 m²
Quận Thanh Khê
55 m²
Nguyễn Văn Huề
Quận Thanh Khê
128 m²
Quận Thanh Khê
128 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà