Đất bán tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

519 kết quả bất động sản
Dương Vân Nga Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
100 m²
Dương Vân Nga
Quận Sơn Trà
100 m²
Ngô Quyền An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
460 m²
Quận Sơn Trà
194 m²
Quận Sơn Trà
527 m²
Quận Sơn Trà
300 m²
Quận Sơn Trà
114 m²
Quận Sơn Trà
1462 m²
Quận Sơn Trà
100 m²
Quận Sơn Trà
324 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà