Đất bán tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

220 kết quả bất động sản
Vương Thừa Vũ Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
185 m²
Quận Sơn Trà
2769,50 m²
Quận Sơn Trà
1688 m²
Kiệt 233 Ngô Quyền Mân Thái
Quận Sơn Trà
52 m²
Trần Đình Đàn Sơn Trà
Quận Sơn Trà
267 m²
Quận Sơn Trà
2367 m²
Quận Sơn Trà
90 m²
Đỗ Anh Hàn An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
220 m²
Quận Sơn Trà
504 m²
Quận Sơn Trà
240 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà