Đất bán tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

149 kết quả bất động sản
Lê Văn Duyệt Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
100 m²
Quận Sơn Trà
2769,50 m²
Quận Sơn Trà
1688 m²
Nguyễn Hữu An Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
180 m²
Nguyễn Hữu An Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
180 m²
Quận Sơn Trà
108 m²
Quận Sơn Trà
60 m²
Trần Thánh Tông Sơn Trà
Quận Sơn Trà
200 m²
Lý Thánh Tông An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
210 m²
Trần Hưng Đạo Sơn Trà
Quận Sơn Trà
375 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà