Đất bán tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

127 kết quả bất động sản
Hà Bổng Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
196 m²
Ngô Quyền Sơn Trà
Quận Sơn Trà
267 m²
An Trung 2, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt nam
Quận Sơn Trà
55 m²
Quận Sơn Trà
120 m²
Ngô Quyền An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
500 m²
Lý Nhật Quang Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
375 m²
Chu Huy Mân Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
83 m²
Quận Sơn Trà
375 m²
Quận Sơn Trà
90 m²
Quận Sơn Trà
203 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà