Đất bán tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

1.641 kết quả bất động sản
Võ Nguyên Giáp Phước Mỹ
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Trường Sa Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
150 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
300 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
260 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
300 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà