Đất bán tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

1.033 kết quả bất động sản
An Bắc 4 Khuê Mỹ
Quận Ngũ Hành Sơn
120 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
122,50 m²
Trần Đại Nghĩa Ngũ Hành Sơn
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Trần Đại Nghĩa Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn
134 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
102 m²
Trần Đại Nghĩa Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn
137 m²
Trần Đại Nghĩa Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn
157,50 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
102 m²
Trần Đại Nghĩa Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn
133 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
121 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà