Đất bán tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

905 kết quả bất động sản
Quận Ngũ Hành Sơn
90 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
90 m²
Song Hào Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn
150 m²
Đường Song Hào
Quận Ngũ Hành Sơn
150 m²
Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
90 m²
Nguyễn Nghiễm Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà