Đất bán tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

2.868 kết quả bất động sản
Trần Đại Nghĩa Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn
300 m²
Trường Sa Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
220 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
120 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
300 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
154 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
154 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
110 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
200 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
121 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà