Đất bán tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

2.350 kết quả bất động sản
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Song Hào Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn
300 m²
Song Hào Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn
300 m²
Trường Sa Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
120 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
95 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
609 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà