Đất bán tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

1.015 kết quả bất động sản
Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
157,50 m²
Trần Đại Nghĩa Ngũ Hành Sơn
Quận Ngũ Hành Sơn
90 m²
Trần Đại Nghĩa Việt Nam
Quận Ngũ Hành Sơn
128 m²
249 Nguyễn Văn Linh
Quận Ngũ Hành Sơn
128 m²
Nam Kỳ Khởi Nghĩa Ngũ Hành Sơn
Quận Ngũ Hành Sơn
144 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
90 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
122,50 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
90 m²
An Nông Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn
171,50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà