Đất bán tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

2.511 kết quả bất động sản
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
120 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
85 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Quận Ngũ Hành Sơn
85 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
80 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
305 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà