Đất bán tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

2.618 kết quả bất động sản
Đường Trần Đại Nghĩa
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
120 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
120 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
144 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Đường Trần Đại Nghĩa, Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Hòa Hải Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà