Đất bán tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

1.940 kết quả bất động sản
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Sau lưng cocobay
Quận Ngũ Hành Sơn
122,50 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
120 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Trường Sa Ngũ Hành Sơn
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
170 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
170 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
95 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà