Đất bán tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

1.037 kết quả bất động sản
Đường số 5 Hòa Hiệp Nam
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Nam
Quận Liên Chiểu
100 m²
đường Nam Trân, hòa minh
Quận Liên Chiểu
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà