Đất bán tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

362 kết quả bất động sản
Quận Liên Chiểu
4500 m²
8 Phan Văn Định
Quận Liên Chiểu
125 m²
Quận Liên Chiểu
150 m²
Đường Hoàng Văn Thái Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
90 m²
Quận Liên Chiểu
8139 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Bắc
Quận Liên Chiểu
276 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà