Đất bán tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

211 kết quả bất động sản
Nguyễn Văn Linh Hải Châu
Quận Hải Châu
184 m²
2 Tháng 9 Hải Châu
Quận Hải Châu
125 m²
Quận Hải Châu
94 m²
Bạch Đằng Hải Châu
Quận Hải Châu
100 m²
Nguyễn Văn Linh Hải Châu
Quận Hải Châu
90 m²
Quận Hải Châu
230,40 m²
Quận Hải Châu
73 m²
Quận Hải Châu
1410 m²
O
Quận Hải Châu
230 m²
Quận Hải Châu
230 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà