Đất bán tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

236 kết quả bất động sản
2 Tháng 9 Hải Châu
Quận Hải Châu
216 m²
Quận Hải Châu
230 m²
Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng
Quận Hải Châu
90 m²
Nguyễn Xuân Nhĩ Hải Châu
Quận Hải Châu
96 m²
đường Duy Tân
Quận Hải Châu
540 m²
Đà Nẵng Hải Châu
Quận Hải Châu
100 m²
đường Lê Lợi
Quận Hải Châu
466 m²
Đà Nẵng Hải Châu
Quận Hải Châu
100 m²
Quận Hải Châu
97 m²
30 Tháng 4 Hải Châu
Quận Hải Châu
571 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà