Đất bán tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

660 kết quả bất động sản
Quận Hải Châu
105 m²
Quận Hải Châu
200 m²
Quận Hải Châu
105 m²
Quận Hải Châu
100 m²
Lương Nhữ Học Đà Nẵng
Quận Hải Châu
142 m²
Quận Hải Châu
141 m²
Quận Hải Châu
100 m²
Quận Hải Châu
142 m²
Quận Hải Châu
105 m²
Bàu Tràm 3 Khuê Trung
Quận Hải Châu
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà