Đất bán tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

162 kết quả bất động sản
2 Tháng 9 Hải Châu
Quận Hải Châu
100 m²
Thăng Long Hải Châu
Quận Hải Châu
100 m²
Quận Hải Châu
97 m²
Quận Hải Châu
120 m²
Quận Hải Châu
125 m²
Nguyễn Tất Thành Đà Nẵng
Quận Hải Châu
381 m²
Quận Hải Châu
540 m²
Ngô Chi Lan
Quận Hải Châu
134 m²
Quận Hải Châu
121 m²
Quận Hải Châu
120 m²