Đất bán tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

373 kết quả bất động sản
50 Ông Ích Khiêm
Quận Hải Châu
160 m²
Quận Hải Châu
237 m²
Thăng Long Hải Châu
Quận Hải Châu
322 m²
đường 2/9
Quận Hải Châu
300 m²
Quận Hải Châu
120 m²
Thăng Long Hải Châu
Quận Hải Châu
100 m²
Quận Hải Châu
125 m²
Triệu Nữ Vương
Quận Hải Châu
100 m²
Quận Hải Châu
132 m²
Quận Hải Châu
40 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà