Đất bán tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

131 kết quả bất động sản
Ỷ Lan Nguyên Phi Hải Châu
Quận Hải Châu
90 m²
2 Tháng 9 Hải Châu
Quận Hải Châu
116 m²
Ỷ Lan Nguyên Phi Hải Châu
Quận Hải Châu
90 m²
Ca Văn Thỉnh Hải Châu
Quận Hải Châu
70 m²
Ca Văn Thỉnh Hải Châu
Quận Hải Châu
75 m²
Quận Hải Châu
150 m²
Quận Hải Châu
150 m²
Trần Đại Nghĩa Hòa Hải
Quận Hải Châu
300 m²
Huỳnh Ngọc Huệ Thanh Khê
Quận Hải Châu
140 m²
Xô Viết Nghệ Tĩnh Hải Châu
Quận Hải Châu
349 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà