Đất bán tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

261 kết quả bất động sản
Trưng Nữ Vương Hải Châu
Quận Hải Châu
130,50 m²
Quận Hải Châu
140 m²
Quận Hải Châu
150 m²
Quận Hải Châu
150 m²
Quận Hải Châu
117 m²
Quận Hải Châu
115 m²
Quận Hải Châu
60 m²
Phan Châu Trinh Hải Châu
Quận Hải Châu
721,70 m²
Trần Đăng Ninh Hòa Cường Nam
Quận Hải Châu
272 m²
Quận Hải Châu
304 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà