Đất bán tại Phường Hoà Xuân Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

177 kết quả bất động sản
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Nguyễn Văn Ngọc Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
158 m²
Quận Cẩm Lệ
525,40 m²
B1.94
Quận Cẩm Lệ
196 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Kiều Phụng Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
300 m²
Quận Cẩm Lệ
99 m²
Quận Cẩm Lệ
200 m²
Quận Cẩm Lệ
107 m²
Quận Cẩm Lệ
152 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà