Đất bán tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

285 kết quả bất động sản
B2.2 Lô 227+228 Liêm Lạc 25, E2 mở rộng Nam cầu Cẩm Lệ
Quận Cẩm Lệ
230 m²
Đô Đốc Lân Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
100 m²
81 Văn Tiến Dũng
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
136 m²
Quận Cẩm Lệ
136 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Nguyễn Mậu Tài Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
136 m²
Quận Cẩm Lệ
136 m²
Quận Cẩm Lệ
136 m²
Quận Cẩm Lệ
136 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà