Đất bán tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

258 kết quả bất động sản
Hòa Xuân Da Nang
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Đường Văn Tiến Dũng 10.5m, vĩa hè 12m (đoạn giữa Lê Thiết Hùng và Trần Lê)
Quận Cẩm Lệ
200 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
120 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
138 m²
Quận Cẩm Lệ
122 m²
Quận Cẩm Lệ
85 m²
Quận Cẩm Lệ
200 m²
Quận Cẩm Lệ
85 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà