Đất bán tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

382 kết quả bất động sản
Nguyễn Phước Lan Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Đường Phong Bắc 3, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
124 m²
76 Cẩm Chánh 5
Quận Cẩm Lệ
110 m²
Quận Cẩm Lệ
102 m²
Quận Cẩm Lệ
125 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
125 m²
Nguyễn Phước Lan Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Lư Giang Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
129 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà