Đất bán tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

157 kết quả bất động sản
2/9
Quận Cẩm Lệ
105 m²
Quận Cẩm Lệ
332 m²
Lê Thạch Cẩm Lệ
Quận Cẩm Lệ
130 m²
Hòa Xuân Da Nang
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Hòa Xuân Da Nang
Quận Cẩm Lệ
234 m²
Quận Cẩm Lệ
125 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Lỗ Giáng 1 Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Nguyễn Hữu Thọ Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
115 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà