Đất bán tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

323 kết quả bất động sản
Quận Cẩm Lệ
105 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
120 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Nguyễn Hữu Thọ Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
1020 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà