Đất bán tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

261 kết quả bất động sản
Quận Cẩm Lệ
105 m²
Quận Cẩm Lệ
127 m²
Quận Cẩm Lệ
105 m²
Quận Cẩm Lệ
105 m²
Nam Hoà Xuân
Quận Cẩm Lệ
105 m²
Hòa Xuân Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Hòa Xuân Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Võ Chí Công Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà