Đất bán tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

131 kết quả bất động sản
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Nguyễn Phước Lan Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
102 m²
Quận Cẩm Lệ
120 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
75 trần lê
Quận Cẩm Lệ
138 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
75 trần lê
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
88 m²
Quận Cẩm Lệ
260 m²
Quận Cẩm Lệ
1020 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà