Đất bán tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

256 kết quả bất động sản
132 Võ Văn Ngân
Quận Cẩm Lệ
183 m²
Quận Cẩm Lệ
105 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Bùi Vịnh Cẩm Lệ
Quận Cẩm Lệ
99 m²
Võ Chí Công Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Phan Đăng Lưu Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
375 m²
Quận Cẩm Lệ
140 m²
Hòa An Cẩm Lệ
Quận Cẩm Lệ
111 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà