Đất bán tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

247 kết quả bất động sản
Nguyễn Sắc Kim Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
97 m²
đường võ an ninh
Quận Cẩm Lệ
93 m²
12 Hoàng Tăng Bí
Quận Cẩm Lệ
101 m²
Cẩm Lệ Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Trần Xuân Soạn Khuê Trung
Quận Cẩm Lệ
85 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Nguyễn Phước Lan
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
103 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà