Đất bán tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

268 kết quả bất động sản
Đặng Như Mai Hòa An
Quận Cẩm Lệ
150 m²
Quận Cẩm Lệ
294,50 m²
Trần Đình Nam Hòa An
Quận Cẩm Lệ
208 m²
Trần Đình Nam Hòa An
Quận Cẩm Lệ
208 m²
Quận Cẩm Lệ
113 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Nguyễn Hữu Thọ Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
1020 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà