Đất bán tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

252 kết quả bất động sản
Quận Cẩm Lệ
105 m²
Hòa An Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
210 m²
Hòa xuân
Quận Cẩm Lệ
105 m²
Quận Cẩm Lệ
130 m²
Quận Cẩm Lệ
186 m²
Quận Cẩm Lệ
20 m²
Quận Cẩm Lệ
294 m²
Quận Cẩm Lệ
138 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà