Đất bán tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

238 kết quả bất động sản
Vietnam Khuê Trung
Quận Cẩm Lệ
271 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Bùi Tấn Diên Hòa An
Quận Cẩm Lệ
500 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
166 m²
Quận Cẩm Lệ
151 m²
Quận Cẩm Lệ
256 m²
Phước Tường 5 Hòa Phát
Quận Cẩm Lệ
81 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà