Đất bán tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

344 kết quả bất động sản
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
121 m²
Thanh Hóa Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
160 m²
Nguyễn Phước Lan
Quận Cẩm Lệ
105 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Xô Viết Nghệ Tĩnh Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Nguyễn Phước Lan
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
90 m²
Quận Cẩm Lệ
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà