Đất bán tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

199 kết quả bất động sản
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Lê Trọng Tấn Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Hòa Xuân Cẩm Lệ
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Hòa Xuân Cẩm Lệ
Quận Cẩm Lệ
125 m²
Quận Cẩm Lệ
80 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
172 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà