Đất bán tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

166 kết quả bất động sản
Đường Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
170 m²
Quận Cẩm Lệ
525 m²
Quận Cẩm Lệ
117 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Nguyễn Phước Lan
Quận Cẩm Lệ
105 m²
45-47-49 Nguyễn Phước Lan , Hoà Xuân ,Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Đô đốc bảo
Quận Cẩm Lệ
90 m²
Quận Cẩm Lệ
295 m²
Huỳnh Tịnh CỦa
Quận Cẩm Lệ
118 m²
Quận Cẩm Lệ
120 m²
68 Nguyễn Xuân Hữu
Quận Cẩm Lệ
71 m²
38 Nguyễn Nhàn
Quận Cẩm Lệ
70 m²
Quận Cẩm Lệ
83 m²
Quận Cẩm Lệ
250 m²
Nguyễn Phước Lan
Quận Cẩm Lệ
300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà