Đất bán tại Huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng

21 kết quả bất động sản
khu tái định cư Hoà Liên 5, Hòa Vang, Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
100 m²
Khu tái định cư Hòa Liên 4, Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
120 m²
Nguyễn Văn Tỵ Hòa Phước
Huyện Hòa Vang
100 m²
Huyện Hòa Vang
100 m²
Huyện Hòa Vang
100 m²
Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
100 m²
Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
100 m²
Khu tái định cư Hòa Liên 5, Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
100 m²
Huyện Hòa Vang
15150 m²
Huyện Hòa Vang
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà