Đất bán tại Huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng

22 kết quả bất động sản
Khu tái định cư Hòa Liên 5, Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
100 m²
Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
100 m²
Huyện Hòa Vang
100 m²
Khu tái định cư Hòa Liên 4, Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
120 m²
Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
100 m²
Huyện Hòa Vang
100 m²
Nguyễn Hàm Ninh Hòa Phước
Huyện Hòa Vang
100 m²
Bàu Cầu 12 Hòa Châu
Huyện Hòa Vang
80 m²
Huyện Hòa Vang
3266 m²
Bàu Cầu 1 Hòa Châu
Huyện Hòa Vang
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà