Đất bán tại Huyện đảo Hoàng Sa, TP.Đà Nẵng

13 kết quả bất động sản
Hoàng Sa Thọ Quang
Huyện đảo Hoàng Sa
100 m²
LINKHOUSE MIỀN TRUNG MỞ BÁN DỰ ÁN SENTOSA DNBEACH
Huyện đảo Hoàng Sa
150 m²
Huyện đảo Hoàng Sa
100 m²
Hoàng Sa Thọ Quang
Huyện đảo Hoàng Sa
100 m²
Hoàng Sa Thọ Quang
Huyện đảo Hoàng Sa
100 m²
Hoàng Sa Duy Phước
Huyện đảo Hoàng Sa
100 m²
Huyện đảo Hoàng Sa
100 m²
Hoàng Sa Thọ Quang
Huyện đảo Hoàng Sa
100 m²
Hoàng Sa Thọ Quang
Huyện đảo Hoàng Sa
100 m²
Hoàng Sa Thọ Quang
Huyện đảo Hoàng Sa
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà