Đất bán tại Huyện đảo Hoàng Sa, TP.Đà Nẵng

6 kết quả bất động sản
Huyện đảo Hoàng Sa
100 m²
Huyện đảo Hoàng Sa
100 m²
Huyện đảo Hoàng Sa
100 m²
Huyện đảo Hoàng Sa
80 m²
Huyện đảo Hoàng Sa
100 m²
Huyện đảo Hoàng Sa
85 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà