Đất bán tại Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

34 kết quả bất động sản
65 Nguyễn Thị Thập
Thành phố Mỹ Tho
96 m²
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
65 Nguyễn Thị Thập
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
Thành phố Mỹ Tho
67 m²
Thành phố Mỹ Tho
160 m²
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
Phường 6 Thành phố Tân An
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà