Đất bán tại Tiền Giang

114 kết quả bất động sản
Long Thạnh Hưng, Long Bình Điền, Chợ Gạo, Tiền Giang
Huyện Chợ Gạo
125 m²
Huyện Chợ Gạo
251 m²
Xã Trung An, tp Mỹ Tho, TG
Thành phố Mỹ Tho
212 m²
Thành phố Mỹ Tho
200 m²
Thành phố Mỹ Tho
71,20 m²
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
Thành phố Mỹ Tho
200 m²
Thành phố Mỹ Tho
222 m²
Huyện Gò Công Đông
1547 m²
Thành phố Mỹ Tho
72 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà