Đất bán tại Tiền Giang

7 kết quả bất động sản
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
ĐT878B
Huyện Châu Thành
1300 m²
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
Huyện Châu Thành
100 m²
Lộ Tập Đoàn
Thành phố Mỹ Tho
90,65 m²
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà