Đất bán tại Tiền Giang

11 kết quả bất động sản
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
Huyện Chợ Gạo
2900 m²
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang
Thành phố Mỹ Tho
115 m²
Khu dân cư Bình Tạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, TG
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
Tân Mỹ Chánh, tp Mỹ Tho, TG
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
Châu Thành Tiền Giang
Huyện Châu Thành
1800 m²
Thành phố Mỹ Tho
56 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà