Đất bán tại Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

507 kết quả bất động sản
Thành phố Huế
150 m²
Bùi Thị Xuân Thành phố Huế
Thành phố Huế
150 m²
Thành phố Huế
150 m²
Thành phố Huế
112 m²
Lương Văn Can An Cựu
Thành phố Huế
48 m²
Thành phố Huế
500 m²
Bùi Thị Xuân Thành phố Huế
Thành phố Huế
150 m²
Thành phố Huế
60 m²
Thành phố Huế
150 m²
Bàu Vá, Phường Phường Đúc, Tp Huế
Thành phố Huế
150 m²