Đất bán tại Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

492 kết quả bất động sản
618 Lê Duẩn
Thành phố Huế
315 m²
Thành phố Huế
120 m²
Thành phố Huế
300 m²
Thành phố Huế
250 m²
Thành phố Huế
110 m²
Mai Thúc Loan Thành phố Huế
Thành phố Huế
80 m²
Nguyễn Văn Đào Thủy Xuân
Thành phố Huế
108 m²
Thành phố Huế
110 m²
Phạm Ngọc Thạch An Đông
Thành phố Huế
131 m²
Thành phố Huế
212,20 m²