Đất bán tại Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

624 kết quả bất động sản
17 Trần Quang Khải
Thành phố Huế
365 m²
Đường TL10
Thành phố Huế
105 m²
Vũ Ngọc Phan Thủy Xuân
Thành phố Huế
200 m²
Đường Hoài Thanh - P. Thủy Xuân - TP Huế
Thành phố Huế
113,80 m²
Hoài Thanh Thủy Xuân
Thành phố Huế
100 m²
Hoài Thanh Thủy Xuân
Thành phố Huế
100 m²
Huế
Thành phố Huế
230 m²
Duy Tân Thành phố Huế
Thành phố Huế
124 m²
Thanh Hải Thành phố Huế
Thành phố Huế
113 m²
Thành phố Huế
100 m²