Đất bán tại Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

526 kết quả bất động sản
15 Hồng Chương
Thành phố Huế
100 m²
Thành phố Huế
118 m²
Thành phố Huế
440 m²
Thành phố Huế
7,40 m²
Thành phố Huế
171,60 m²
Đoàn Hữu Trưng Phước Vĩnh
Thành phố Huế
84 m²
Bùi Thị Xuân Thành phố Huế
Thành phố Huế
137 m²
Đặng Huy Trứ Thành phố Huế
Thành phố Huế
227 m²
Thành phố Huế
193 m²
Thành phố Huế
261 m²