Đất bán tại Thừa Thiên Huế

1.338 kết quả bất động sản
Khu quy hoạch Xuân Phú, Thành phố Huế
Thành phố Huế
115 m²
Thủy Dương Hương Thủy
Huyện Hương Thủy
150 m²
Huyện Hương Thủy
158 m²
Thành phố Huế
183 m²
Huyện Phú Vang
140 m²
Lịch Đợi Thành phố Huế
Thành phố Huế
100 m²
Thành phố Huế
81 m²
Huyện Hương Thủy
152 m²
Phú Vang Thừa Thiên Huế
Huyện Phú Vang
125 m²
Thành phố Huế
58 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà