Đất bán tại Thừa Thiên Huế

846 kết quả bất động sản
Huyện Hương Thủy
127 m²
Bùi Thị Xuân Thành phố Huế
Thành phố Huế
137,50 m²
15 Hồng Chương
Thành phố Huế
100 m²
Huyện Phú Lộc
405 m²
Huyện Phú Vang
158 m²
Hoàng Quốc Việt Thành phố Huế
Thành phố Huế
84 m²
Thành phố Huế
520 m²
Thành phố Huế
1011 m²
Thành phố Huế
250 m²
Thành phố Huế
143 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà