Đất bán tại Thừa Thiên Huế

667 kết quả bất động sản
Đường TL10
Huyện Phú Vang
105 m²
hoài thanh
Thành phố Huế
169 m²
bùi thị xuân, huế
Thành phố Huế
150 m²
Tuy Lý Vương Vỹ Dạ
Thành phố Huế
95 m²
Thành phố Huế
135 m²
Thành phố Huế
173 m²
Thành phố Huế
332 m²
Thành phố Huế
122,30 m²
Thành phố Huế
150 m²
kiet 86 Lê Ngô Cát
Thành phố Huế
95 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà