Đất bán tại Thừa Thiên Huế

1.233 kết quả bất động sản
17 Trần Quang Khải
Thành phố Huế
365 m²
Huyện Hương Thủy
157 m²
c
Huyện Hương Thủy
157 m²
Vũ Ngọc Phan Thủy Xuân
Thành phố Huế
200 m²
Đường TL10
Thành phố Huế
105 m²
Huyện Hương Thủy
157 m²
Thanh Hải Thành phố Huế
Thành phố Huế
126 m²
Huyện Hương Thủy
157 m²
Huyện Hương Thủy
157 m²
Huyện Hương Thủy
157 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà