Đất bán tại Thừa Thiên Huế

836 kết quả bất động sản
Đường TL10
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Hương Thủy
145 m²
Thành phố Huế
150 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Hương Thủy
120 m²
Huyện Hương Thủy
120 m²
Việt Nam Thủy Xuân
Thành phố Huế
110 m²
Tỉnh lộ 10 Phú Thượng
Huyện Phú Vang
105 m²
Nguyễn Văn Linh Hương Sơ
Thành phố Huế
100 m²
Nguyễn Văn Linh Hương Sơ
Thành phố Huế
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà