Đất bán tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

598 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
105 m²
Phú Thượng Phú Vang
Huyện Phú Vang
105 m²
Phú Thượng Phú Vang
Huyện Phú Vang
105 m²
Phú Thượng, Phú Vang
Huyện Phú Vang
105 m²
Phú Thượng Phú Vang
Huyện Phú Vang
105 m²
Phú Thượng Phú Vang
Huyện Phú Vang
105 m²
Phú Thượng Phú Vang
Huyện Phú Vang
105 m²
Phú Thượng Phú Vang
Huyện Phú Vang
105 m²
Phú Thượng Phú Vang
Huyện Phú Vang
105 m²
Phú Thượng Phú Vang
Huyện Phú Vang
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà