Đất bán tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

244 kết quả bất động sản
đường tỉnh lộ 10
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
LÔ 5, KHU VỰC 2, PHƯỜNG AN HÒA ,THÀNH PHỐ HUẾ
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà