Đất bán tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

84 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Tỉnh lộ 10 Thị xã Hương Thủy
Huyện Phú Vang
105 m²
Tỉnh lộ 10 Phú Thượng
Huyện Phú Vang
105 m²
Tỉnh lộ 10 Phú Thượng
Huyện Phú Vang
105 m²
Tỉnh lộ 10 Phú Thượng
Huyện Phú Vang
160 m²
Thừa Thiên Huế Phú Mỹ
Huyện Phú Vang
84 m²
Thừa Thiên Huế Phú Mỹ
Huyện Phú Vang
83 m²
Quốc lộ 49 Thành phố Huế
Huyện Phú Vang
135 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà