Đất bán tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

173 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
252 m²
Huyện Phú Vang
239 m²
Phú Vang Thừa Thiên Huế
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
252 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
166 m²
Tỉnh lộ 10, Phú Mỹ, Huế
Huyện Phú Vang
116 m²
Tỉnh Lộ 10, Phú Mỹ, Phú Vang, Huế
Huyện Phú Vang
252 m²
Huyện Phú Vang
304 m²
Tỉnh Lộ 10, Phú Mỹ, Phú Vang, Huế
Huyện Phú Vang
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà