Đất bán tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

315 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
100 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Tỉnh Lộ 10
Huyện Phú Vang
105 m²
Tỉnh lộ 10
Huyện Phú Vang
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà