Đất bán tại Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

4 kết quả bất động sản
Huyện Phong Điền
120 m²
Huyện Phong Điền
147,50 m²
Huyện Phong Điền
118 m²
Huyện Phong Điền
147,50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà