Đất bán tại Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

208 kết quả bất động sản
Thôn Châu Chữ
Huyện Hương Thủy
13000 m²
Huyện Hương Thủy
157 m²
Huyện Hương Thủy
157,50 m²
Huyện Hương Thủy
157,50 m²
Huyện Hương Thủy
157,50 m²
Võ Nguyên Giáp, Thủy Vân Huế
Huyện Hương Thủy
112 m²
Huyện Hương Thủy
157,50 m²
Huyện Hương Thủy
965 m²
Huyện Hương Thủy
158 m²
Huyện Hương Thủy
158 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà