Đất bán tại Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

12 kết quả bất động sản
Khu QH Thanh Lam
Huyện Hương Thủy
157,50 m²
KQH Vĩnh Mộc
Huyện Hương Thủy
170 m²
Huyện Hương Thủy
280 m²
Nguyễn Hữu Cảnh Xóm Gióng
Huyện Hương Thủy
77 m²
Nguyễn Hữu Cảnh An Cựu
Huyện Hương Thủy
77 m²
Huyện Hương Thủy
250 m²
Nguyễn Hữu Cảnh An Cựu
Huyện Hương Thủy
77 m²
Huyện Hương Thủy
100 m²
Võ Nguyên Giáp An Đông
Huyện Hương Thủy
112 m²
Huyện Hương Thủy
112 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà