Đất bán tại Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

46 kết quả bất động sản
Huyện Hương Thủy
112 m²
Võ Nguyên Giáp Thủy Vân
Huyện Hương Thủy
112 m²
Thủy Vân Thị xã Hương Thủy
Huyện Hương Thủy
129 m²
Huyện Hương Thủy
112 m²
Huyện Hương Thủy
147 m²
Huyện Hương Thủy
68 m²
Thủy Vân Thị xã Hương Thủy
Huyện Hương Thủy
129 m²
Huyện Hương Thủy
129 m²
Thủy Vân Thị xã Hương Thủy
Huyện Hương Thủy
129 m²
Dương Thiệu Tước, huế
Huyện Hương Thủy
124 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà