Đất bán tại Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

276 kết quả bất động sản
Huyện Hương Thủy
63 m²
Hương Thủy Thừa Thiên Huế
Huyện Hương Thủy
157 m²
Hương Thủy Thừa Thiên Huế
Huyện Hương Thủy
157,50 m²
Huyện Hương Thủy
100 m²
Huyện Hương Thủy
200 m²
Huyện Hương Thủy
281 m²
Huyện Hương Thủy
157 m²
Huyện Hương Thủy
149,50 m²
Huyện Hương Thủy
220 m²
Huyện Hương Thủy
124 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà