Đất bán tại Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

105 kết quả bất động sản
Huyện Hương Thủy
112 m²
Huyện Hương Thủy
150 m²
Huyện Hương Thủy
120 m²
Huyện Hương Thủy
120 m²
Huyện Hương Thủy
120 m²
Huyện Hương Thủy
120 m²
Huyện Hương Thủy
304 m²
Huyện Hương Thủy
77 m²
Huyện Hương Thủy
305 m²
Huyện Hương Thủy
224,80 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà