Đất bán tại Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

92 kết quả bất động sản
Huyện Hương Thủy
263 m²
Huyện Hương Thủy
400 m²
Huyện Hương Thủy
200 m²
Thủy Thanh Thừa Thiên Huế
Huyện Hương Thủy
300 m²
Huyện Hương Thủy
304 m²
Huyện Hương Thủy
298 m²
Huyện Hương Thủy
3558 m²
Huyện Hương Thủy
240 m²
Huyện Hương Thủy
224,80 m²
Huyện Hương Thủy
120 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà