Đất bán tại Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

114 kết quả bất động sản
Huyện Hương Thủy
157 m²
Huyện Hương Thủy
250 m²
Huyện Hương Thủy
250 m²
Huyện Hương Thủy
144 m²
Huyện Hương Thủy
219 m²
Huyện Hương Thủy
157 m²
Huyện Hương Thủy
144 m²
Huyện Hương Thủy
149,50 m²
Huyện Hương Thủy
157 m²
Huyện Hương Thủy
144 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà