Đất bán tại Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

57 kết quả bất động sản
Võ Nguyên Giáp Thủy Vân
Huyện Hương Thủy
112 m²
Võ Nguyên Giáp Thủy Vân
Huyện Hương Thủy
112 m²
Huyện Hương Thủy
112 m²
Huyện Hương Thủy
112 m²
Võ Nguyên Giáp Thủy Vân
Huyện Hương Thủy
112 m²
KQH Vịnh Mộc
Huyện Hương Thủy
177,80 m²
Huyện Hương Thủy
77 m²
Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế
Huyện Hương Thủy
177,80 m²
Thủy Dương Thị xã Hương Thủy
Huyện Hương Thủy
122 m²
Thủy Vân Thị xã Hương Thủy
Huyện Hương Thủy
270 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà