Đất bán tại Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

69 kết quả bất động sản
Thôn Châu Chữ
Huyện Hương Thủy
13000 m²
Huyện Hương Thủy
240 m²
Phùng Lưu Thủy Dương
Huyện Hương Thủy
70 m²
Nguyễn Tất Thành, An Đông, Hương Thủy Huế
Huyện Hương Thủy
112 m²
Huyện Hương Thủy
149,50 m²
Huyện Hương Thủy
149,50 m²
Huyện Hương Thủy
349 m²
Huyện Hương Thủy
127 m²
Huyện Hương Thủy
150 m²
Huyện Hương Thủy
149,50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà