Đất bán tại Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

113 kết quả bất động sản
Huyện Hương Thủy
150 m²
Huyện Hương Thủy
224,80 m²
Huyện Hương Thủy
222,33 m²
Huyện Hương Thủy
117,50 m²
Huyện Hương Thủy
280 m²
Huyện Hương Thủy
298 m²
Huyện Hương Thủy
172 m²
Huyện Hương Thủy
77 m²
Huyện Hương Thủy
2076,30 m²
Huyện Hương Thủy
263 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà