Đất bán tại Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

9 kết quả bất động sản
Thành phố Thanh Hóa
64 m²
Thành phố Thanh Hóa
112 m²
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
Thành phố Thanh Hóa
95 m²
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà