Đất bán tại Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

121 kết quả bất động sản
Thành phố Thanh Hóa
120 m²
Thanh Hoá
Thành phố Thanh Hóa
74 m²
Đông Hải Thành phố Thanh Hoá
Thành phố Thanh Hóa
264 m²
Xã Đông Hương, Thành Phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa
87,50 m²
Thành phố Thanh Hóa
64 m²
Thành phố Thanh Hóa
80 m²
Thành phố Thanh Hóa
80 m²
75 Trần binh Trọng
Thành phố Thanh Hóa
83 m²
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
Thành phố Thanh Hóa Quảng Thắng
Thành phố Thanh Hóa
95 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà