Đất bán tại Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

10 kết quả bất động sản
Thanh Hóa Thanh Hoa
Thành phố Thanh Hóa
3000 m²
Thanh Hoá
Thành phố Thanh Hóa
97 m²
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
579 Bà Triệu
Thành phố Thanh Hóa
72 m²
Thành phố Thanh Hóa
102 m²
Thành phố Thanh Hóa
65 m²
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà