Đất bán tại Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

26 kết quả bất động sản
Thành phố Thanh Hóa
81 m²
Thành phố Thanh Hóa
75 m²
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
Thành phố Thanh Hóa
75 m²
579 Bà Triệu
Thành phố Thanh Hóa
72 m²
Thanh Hoá
Thành phố Thanh Hóa
175 m²
Thanh Hoá
Thành phố Thanh Hóa
74 m²
Thành phố Thanh Hóa
55 m²
Thành phố Thanh Hóa
65 m²
Thành phố Thanh Hóa
78 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà