Đất bán tại Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

122 kết quả bất động sản
Thành phố Thanh Hóa
80 m²
Thành phố Thanh Hóa
72 m²
Thành phố Thanh Hóa
72 m²
Thành phố Thanh Hóa
264 m²
Đông Hải Thành phố Thanh Hoá
Thành phố Thanh Hóa
264 m²
Thành phố Thanh Hóa
108 m²
Thành phố Thanh Hóa
80 m²
Thành phố Thanh Hóa
80 m²
Thành phố Thanh Hóa
160 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà