Đất bán tại Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

7 kết quả bất động sản
Thanh Hóa Thanh Hoa
Thành phố Thanh Hóa
3000 m²
Thành phố Thanh Hóa
280 m²
Thành phố Thanh Hóa
446 m²
Thành phố Thanh Hóa
223 m²
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà