Đất bán tại Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

23 kết quả bất động sản
Thành phố Thanh Hóa
80 m²
Thành phố Thanh Hóa
81 m²
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
Thanh Hóa Thanh Hoa
Thành phố Thanh Hóa
3000 m²
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
Thành phố Thanh Hóa
81 m²
Thành phố Thanh Hóa
110 m²
Đông Vệ Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
Thành phố Thanh Hóa
240 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà