Đất bán tại Thanh Hoá

13 kết quả bất động sản
Huyện Tĩnh Gia
1181 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
Thọ Xuân Thanh Hóa
Huyện Thọ Xuân
5000 m²
Khu mặt bằng 08 Nam Ngạn, TP Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
579 Bà Triệu
Thành phố Thanh Hóa
72 m²
579 Bà Triệu
Thành phố Thanh Hóa
72 m²
Huyên Quảng Xương
174 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà