Đất bán tại Thanh Hoá

11 kết quả bất động sản
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
Lô D11 - MB934 Đông hải
Thành phố Thanh Hóa
85 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
136 Lê Lai
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
136 Lê Lai
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
579 Bà Triệu
Thành phố Thanh Hóa
72 m²
579 Bà Triệu
Thành phố Thanh Hóa
72 m²
Huyên Quảng Xương
175 m²
Huyện Tĩnh Gia
1181 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà