Đất bán tại Thanh Hoá

183 kết quả bất động sản
Lô 92,mặt bằng đúc cột,phường đông vệ thành phố thanh hóa
Thành phố Thanh Hóa
106,20 m²
Thị Xã Sầm Sơn
1250 m²
Thị Xã Sầm Sơn
622 m²
Huyện Yên Định
100 m²
Nam Sông Mã
Thị Xã Sầm Sơn
114 m²
Đông Hải Thành phố Thanh Hoá
Thành phố Thanh Hóa
264 m²
Xã Đông Hương, Thành Phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa
87,50 m²
Thành phố Thanh Hóa
120 m²
Km8 Đường Sao Vàng-Nghi Sơn, Thanh Hoá
Huyện Triệu Sơn
250 m²
Thanh Hoá
Thành phố Thanh Hóa
74 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà