Đất bán tại Thanh Hoá

32 kết quả bất động sản
Thanh Niên Quảng Cư
Thị Xã Sầm Sơn
96 m²
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
Thành phố Thanh Hóa
75 m²
579 Bà Triệu
Thành phố Thanh Hóa
72 m²
Thanh Hoá
Thành phố Thanh Hóa
175 m²
Thanh Hoá
Thành phố Thanh Hóa
74 m²
Thành phố Thanh Hóa
55 m²
Thành phố Thanh Hóa
65 m²
Thành phố Thanh Hóa
78 m²
Lương Đình Của Thị xã Bỉm Sơn
Thị Xã Bỉm Sơn
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà