Đất bán tại Thanh Hoá

8 kết quả bất động sản
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
Thị Xã Sầm Sơn
108 m²
Thành phố Thanh Hóa
64 m²
Thành Thái Đông Thọ
Thành phố Thanh Hóa
64 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
579 Bà Triệu
Thành phố Thanh Hóa
72 m²
579 Bà Triệu
Thành phố Thanh Hóa
72 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà