Đất bán tại Thanh Hoá

5 kết quả bất động sản
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
Thanh Hóa Thanh Hoa
Thành phố Thanh Hóa
3000 m²
Thọ Xuân Thanh Hóa
Huyện Thọ Xuân
5000 m²
Khu Đô thị Hải Yếu
Huyện Tĩnh Gia
300 m²
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà