Đất bán tại Thanh Hoá

10 kết quả bất động sản
Thôn Hồng Thắng, Xã Quảng Cư
Thị Xã Sầm Sơn
702,37 m²
Thành phố Thanh Hóa
84 m²
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
Thành phố Thanh Hóa
75 m²
Thọ Xuân Thanh Hóa
Huyện Thọ Xuân
5000 m²
đường hồ xuân hương
Thị Xã Sầm Sơn
98 m²
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà