Đất bán tại Thanh Hoá

10 kết quả bất động sản
Số 21 Lương Đắc Bằng TP Thanh Hoá
Thành phố Thanh Hóa
460 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
Huyện Tĩnh Gia
1181 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
Khu mặt bằng 08 Nam Ngạn, TP Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
Phố Cao Sơn, Phường An Hoạch
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
Huyện Tĩnh Gia
1181 m²
Thọ Xuân Thanh Hóa
Huyện Thọ Xuân
5000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà