Đất bán tại Thanh Hoá

32 kết quả bất động sản
Bình Minh Tĩnh Gia
Huyện Tĩnh Gia
161 m²
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
Thành phố Thanh Hóa
240 m²
Thành phố Thanh Hóa
72,50 m²
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
Thành phố Thanh Hóa
65 m²
Thành phố Thanh Hóa
78 m²
Quảng Cư Thị xã Sầm Sơn
Thị Xã Sầm Sơn
96 m²
Thanh Hoá
Thành phố Thanh Hóa
74 m²
Thành phố Thanh Hóa
65 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà