Đất bán tại Thanh Hoá

17 kết quả bất động sản
Thọ Xuân Thanh Hóa
Huyện Thọ Xuân
5000 m²
Thanh Hóa Thanh Hoa
Thành phố Thanh Hóa
3000 m²
Thành phố Thanh Hóa
77,50 m²
Thị Xã Sầm Sơn
216 m²
Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hoá
Thị Xã Bỉm Sơn
80 m²
Thành phố Thanh Hóa
64 m²
Thành phố Thanh Hóa
112 m²
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà