Đất bán tại Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

6 kết quả bất động sản
số 177, 179 đường Gang Thép, phường Trung Thành, Tp. Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
308 m²
xóm Sơn Tiến xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
2598,60 m²
Mặt đường QL3 gần nút giao Sông Công Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
132 m²
Thành phố Thái Nguyên
80 m²
Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
9000 m²
Thành phố Thái Nguyên
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà