Đất bán tại Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

48 kết quả bất động sản
Ngõ cạnh cây xăng đường tròn gang thép
Thành phố Thái Nguyên
200 m²
xóm Sơn Tiến xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
2598,60 m²
Mặt đường QL3 gần nút giao Sông Công Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
132 m²
Mặt đường QL3 gần nút giao Sông Công Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
420 m²
Tổ 14 - Phường Đồng Quang
Thành phố Thái Nguyên
1500 m²
gần trường quốc tế 915 gia sàng
Thành phố Thái Nguyên
100 m²
Thành phố Thái Nguyên
105 m²
Thịnh Đức Thành phố Sông Công
Thành phố Thái Nguyên
100 m²
Thành phố Thái Nguyên
80 m²
Phan Đình Phùng Thành phố Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
104 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà