Đất bán tại Thái Nguyên

171 kết quả bất động sản
Huyện Phổ Yên
100 m²
Huyện Phổ Yên
140 m²
Huyện Phổ Yên
135 m²
Huyện Phổ Yên
114 m²
Huyện Phổ Yên
90 m²
10 Khương hạ
Thị xã Sông Công
100 m²
Thị xã Sông Công
100 m²
Chợ Tân khánh-Phú Bình-Thái Nguyên
Huyện Phú Bình
169 m²
Đường Thống Nhất, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, Thái Nguyên
Thị xã Sông Công
100 m²
Thị xã Sông Công
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà