Đất bán tại Thái Nguyên

172 kết quả bất động sản
Huyện Phổ Yên
100 m²
Huyện Phổ Yên
100 m²
Thái Nguyên
Thị xã Sông Công
100 m²
Thái Nguyên
Huyện Phổ Yên
100 m²
Huyện Phổ Yên
100 m²
Số 80, đường cách mạng tháng 8, TP Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
95 m²
Thành phố Thái Nguyên
95 m²
Thành phố Thái Nguyên
170 m²
Huyện Phổ Yên
133 m²
Thành phố Thái Nguyên
95 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà