Đất bán tại Thái Nguyên

165 kết quả bất động sản
Huyện Phổ Yên
100 m²
Huyện Phổ Yên
150 m²
Huyện Phổ Yên
135 m²
Huyện Phổ Yên
90 m²
Huyện Phổ Yên
100 m²
Huyện Phổ Yên
2000 m²
Huyện Phổ Yên
96 m²
Huyện Phổ Yên
114 m²
Thành phố Thái Nguyên
250 m²
Huyện Phổ Yên
100 m²
đường Thống Nhất, TP Sông Công, Thái Nguyên
Thị xã Sông Công
100 m²
Phổ Yên Thái Nguyên
Huyện Phổ Yên
100 m²
Huyện Phổ Yên
300 m²
Huyện Phổ Yên
96 m²
Huyện Phổ Yên
800 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà