Đất bán tại Thái Nguyên

167 kết quả bất động sản
Huyện Phổ Yên
100 m²
Thị xã Sông Công
100 m²
Ba Hàng Thái Nguyên
Huyện Phổ Yên
110 m²
Huyện Phổ Yên
100 m²
Huyện Phổ Yên
100 m²
Nguyễn Thị Minh Khai Phổ Yên
Huyện Phổ Yên
90 m²
Lê Hồng Phong Phổ Yên
Huyện Phổ Yên
90 m²
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên
Huyện Phổ Yên
100 m²
Tân Hoa, Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên
Huyện Phổ Yên
500 m²
Huyện Phổ Yên
124 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà