Đất bán tại Thái Nguyên

17 kết quả bất động sản
Quán Vã - Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên
Huyện Phổ Yên
110 m²
Huyện Phổ Yên
250 m²
Tổ Dân phố 3
Huyện Phổ Yên
117 m²
Xóm Ấm Xã Hồng Tiến , Phổ Yên ,Thái Nguyên
Huyện Phổ Yên
240 m²
Đường Bắc Sơn kéo dài
Thành phố Thái Nguyên
90 m²
Huyện Phổ Yên
100 m²
Huyện Đồng Hỷ
600 m²
Thành phố Thái Nguyên
79 m²
Thị xã Sông Công
100 m²
Huyện Phú Bình
1870 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà