Đất bán tại Thái Nguyên

6 kết quả bất động sản
Thành phố Thái Nguyên
79 m²
Tổ Dân phố 3
Huyện Phổ Yên
117 m²
Tổ dân cư số 6 - Thịnh Đán - Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
100 m²
Huyện Phổ Yên
250 m²
Huyện Phổ Yên
80 m²
Thị xã Sông Công
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà