Đất bán tại Thái Nguyên

9 kết quả bất động sản
Tổ dân cư số 6 - Thịnh Đán - Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
100 m²
Thành phố Thái Nguyên
80 m²
Tổ Dân phố 3
Huyện Phổ Yên
117 m²
Thành phố Thái Nguyên
78 m²
Thành phố Thái Nguyên
3400 m²
Van Phuc City 309
Thị xã Sông Công
80 m²
Túc Duyên Thành phố Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
80 m²
Xã Trung Thành, Huyện Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên
Huyện Phổ Yên
2476 m²
Thị xã Sông Công
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà