Đất bán tại Huyện Phổ Yên, Thái Nguyên

51 kết quả bất động sản
Huyện Phổ Yên
100 m²
Huyện Phổ Yên
114 m²
Phổ Yên Thai Nguyen
Huyện Phổ Yên
100 m²
Huyện Phổ Yên
100 m²
Huyện Phổ Yên
90 m²
Huyện Phổ Yên
100 m²
Huyện Phổ Yên
120 m²
Huyện Phổ Yên
133 m²
Phổ Yên Thái Nguyên
Huyện Phổ Yên
100 m²
Huyện Phổ Yên
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà