Đất bán tại Huyện Phổ Yên, Thái Nguyên

3 kết quả bất động sản
Tái đinh cư xóm Sứ, Tân Hương
Huyện Phổ Yên
300 m²
Huyện Phổ Yên
80 m²
TL 261, Phường Ba Hàng, TX Phổ Yên, TN
Huyện Phổ Yên
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà