Đất bán tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

8 kết quả bất động sản
Xã Tân bình, thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
75 m²
xã Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
56 m²
Phú Xuân, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
56 m²
Thành phố Thái Bình
56 m²
Phú Xuân Thái Bình
Thành phố Thái Bình
56 m²
Phú Xuân Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
71,60 m²
Kỳ Đồng Trần Hưng Đạo
Thành phố Thái Bình
56 m²
Thành phố Thái Bình
60 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà