Đất bán tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

14 kết quả bất động sản
Trần Lãm, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
75 m²
Thành phố Thái Bình
56 m²
Xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
90 m²
Xã Tân bình, thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
75 m²
Phú Xuân, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
95 m²
Bán đất tại xã Vũ Phúc Thái Bình
Thành phố Thái Bình
66 m²
Lý Bôn Thái bình
Thành phố Thái Bình
95 m²
Bán đất tại phường Hoàng DIệu đối diện đài truyền hình
Thành phố Thái Bình
78 m²
Vũ Chính Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
80 m²
Hoàng Diệu Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
72 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà