Đất bán tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

8 kết quả bất động sản
xã Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
56 m²
Quang Trung Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
65 m²
xã Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
63 m²
Phú Xuân Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
95 m²
Thành phố Thái Bình
80 m²
Thành phố Thái Bình
65 m²
Kỳ Đồng
Thành phố Thái Bình
56 m²
Đại Lai
Thành phố Thái Bình
63 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà