Đất bán tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

28 kết quả bất động sản
Thành phố Thái Bình
71 m²
Quang Trung Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
72 m²
Xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
90 m²
Thành phố Thái Bình
71,40 m²
Phú Xuân, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
56 m²
Thành phố Thái Bình
90 m²
Lý Bôn Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
95 m²
Thành phố Thái Bình
56 m²
Vũ Chính Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
80 m²
Quang Trung Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
63 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà