Đất bán tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

15 kết quả bất động sản
phường Kỳ Bá, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
61 m²
xã Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
63 m²
xã Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
56 m²
Trần Lãm tp. Thái Bình
Thành phố Thái Bình
67,20 m²
Đường Kỳ Đồng
Thành phố Thái Bình
56 m²
Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
63 m²
Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
63 m²
Lê Quý Đôn, Phường Trần Lãm, Thái Bình, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
67 m²
Lê Quý Đôn, Phường Trần Lãm, Thái Bình, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
72 m²
Thành phố Thái Bình
70 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà