Đất bán tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

13 kết quả bất động sản
Thành phố Thái Bình
74,60 m²
Đường Kỳ Đồng kéo dài
Thành phố Thái Bình
90 m²
Thành phố Thái Bình
56 m²
Tái định cư Chu Văn An, phường Quang Trung, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
67,20 m²
Thành phố Thái Bình
71,40 m²
Xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
90 m²
Thành phố Thái Bình
70 m²
Quang Trung Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
56,70 m²
Hoàng Diệu Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
72 m²
Quang Trung Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
63 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà