Đất bán tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

194 kết quả bất động sản
Phú Xuân, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
53 m²
Kỳ Đồng, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
90 m²
Kỳ Bá, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
65 m²
Khu Ao cá Bác Hồ, Trần Lãm, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
60,14 m²
Đường Kỳ Đồng
Thành phố Thái Bình
104 m²
đường Trần Phú Thái Bình
Thành phố Thái Bình
71 m²
Thành phố Thái Bình
71 m²
Phú Xuân Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
95 m²
đường Quách Đình Bảo PHú Xuân Thái Bình
Thành phố Thái Bình
95 m²
584 Lê Thánh Tông
Thành phố Thái Bình
77 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà