Đất bán tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

196 kết quả bất động sản
Kỳ Đồng Trần Hưng Đạo
Thành phố Thái Bình
95 m²
Phú Xuân, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
56 m²
Phú Xuân, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
56 m²
Thành phố Thái Bình
90 m²
Thành phố Thái Bình
77 m²
Thành phố Thái Bình
56 m²
Thành phố Thái Bình
81 m²
Kỳ Đồng, Phú Xuân, Thái bình
Thành phố Thái Bình
90 m²
Trần Lãm, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
75 m²
Xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
90 m²