Đất bán tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

12 kết quả bất động sản
phường Quang Trung, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
82 m²
phường Kỳ Bá, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
61 m²
xã Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
56 m²
Trần Hưng Đạo tp. Thái Bình
Thành phố Thái Bình
52,65 m²
phường Kỳ Bá, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
60 m²
xã Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
63 m²
Kỳ Đồng
Thành phố Thái Bình
56 m²
Đại Lai
Thành phố Thái Bình
63 m²
Thành phố Thái Bình
58 m²
Đại lộ Kỳ Đồng kéo dài
Thành phố Thái Bình
56 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà