Đất bán tại Thái Bình

12 kết quả bất động sản
Phú Xuân Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
95 m²
phường Kỳ Bá, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
61 m²
Quang Trung Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
75 m²
phường Quang Trung, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
82 m²
phường Kỳ Bá, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
60 m²
Huyện Quỳnh Phụ
11000 m²
xã Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
63 m²
xã Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
56 m²
Khu 379
Thành phố Thái Bình
65 m²
Khu đô thị 379
Thành phố Thái Bình
65 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà