Đất bán tại Thái Bình

195 kết quả bất động sản
Thành phố Thái Bình
71 m²
đường Trần Phú Thái Bình
Thành phố Thái Bình
71 m²
584 Lê Thánh Tông - TP Thái Bình
Thành phố Thái Bình
81 m²
Thành phố Thái Bình
67,50 m²
Bán gấp lô đất thuộc tái định cư 26 ha Phú Xuân
Thành phố Thái Bình
63 m²
đường Quách Đình Bảo PHú Xuân Thái Bình
Thành phố Thái Bình
95 m²
Thành phố Thái Bình Thái Bình
Thành phố Thái Bình
95 m²
Thành phố Thái Bình
95 m²
Phú Xuân Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
95 m²
Đường Kỳ Đồng
Thành phố Thái Bình
104 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà