Đất bán tại Thái Bình

12 kết quả bất động sản
Đường Nguyễn Đức Cảnh Hoàng Diệu
Thành phố Thái Bình
75 m²
xã Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
63 m²
Hoàng Diệu Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
72 m²
Phú Xuân Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
95 m²
Quang Trung Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
63 m²
Quang Trung Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
65 m²
xã Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
56 m²
Quang Trung Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
110 m²
Quang Trung Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
65 m²
Huyện Quỳnh Phụ
11000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà