Đất bán tại Thái Bình

35 kết quả bất động sản
Thành phố Thái Bình Thái Bình
Thành phố Thái Bình
60,70 m²
Thành phố Thái Bình Thái Bình
Thành phố Thái Bình
90 m²
Đường Nguyễn Đức Cảnh Hoàng Diệu
Thành phố Thái Bình
75 m²
Quang Trung Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
110 m²
xã Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
56 m²
Hoàng Diệu Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
72 m²
xã Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
63 m²
Quang Trung Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
63 m²
Vũ Chính Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
80 m²
Quang Trung Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
72 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà