Đất bán tại Thái Bình

7 kết quả bất động sản
Quang Trung Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
110 m²
Quang Trung Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
65 m²
Hoàng Diệu Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
72 m²
Kỳ Đồng
Thành phố Thái Bình
56 m²
Huyện Quỳnh Phụ
11000 m²
Đại Lai
Thành phố Thái Bình
63 m²
Phú Xuân Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
71 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà