Đất bán tại Thái Bình

194 kết quả bất động sản
Thành phố Thái Bình
110 m²
Thành phố Thái Bình
65 m²
đông hưng, thái bình
Huyện Đông Hưng
120 m²
Minh Tân, Đông Hưng, Thái Bình
Huyện Đông Hưng
120 m²
Thành phố Thái Bình
110 m²
Thành phố Thái Bình
78 m²
Ngô Thì Nhậm
Thành phố Thái Bình
84 m²
Thành phố Thái Bình
61 m²
Trần Hung Đạo
Thành phố Thái Bình
71,40 m²
Thành phố Thái Bình
76,50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà