Đất bán tại Thái Bình

202 kết quả bất động sản
Phú Xuân Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
81 m²
Đường Kỳ Đồng
Thành phố Thái Bình
81 m²
Thành phố Thái Bình
95 m²
Thành phố Thái Bình
81 m²
Thành phố Thái Bình
72 m²
Thành phố Thái Bình
71,40 m²
Thành phố Thái Bình
82,10 m²
Thành phố Thái Bình
71,40 m²
Thành phố Thái Bình
75,60 m²
Phú Xuân Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
63 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà