Đất bán tại Thái Bình

193 kết quả bất động sản
Thành phố Thái Bình
60 m²
584 Lê Thánh Tông
Thành phố Thái Bình
77 m²
584 Lê Thánh Tông - TP Thái Bình
Thành phố Thái Bình
81 m²
Thành phố Thái Bình Thái Bình
Thành phố Thái Bình
95 m²
Thành phố Thái Bình
95 m²
Kỳ Đồng, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
81 m²
Thành phố Thái Bình
64,80 m²
Thành phố Thái Bình
67,20 m²
Khu Ao cá Bác Hồ, Trần Lãm, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
60,14 m²
Tân Tiến ,Thị Trấn Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình
Huyện Kiến Xương
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà