Đất bán tại Thái Bình

13 kết quả bất động sản
xã Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
56 m²
xã Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
63 m²
phường Kỳ Bá, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
61 m²
phường Kỳ Bá, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
60 m²
Phú Xuân Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
95 m²
Quang Trung Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
65 m²
phường Quang Trung, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
82 m²
thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Huyện Vũ Thư
95 m²
Thành phố Thái Bình
80 m²
Thành phố Thái Bình
65 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà