Đất bán tại Thái Bình

17 kết quả bất động sản
Trần Lãm tp. Thái Bình
Thành phố Thái Bình
67,20 m²
phường Kỳ Bá, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
61 m²
xã Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
56 m²
Lê Quý Đôn, Phường Trần Lãm, Thái Bình, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
67 m²
xã Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
63 m²
Lê Quý Đôn, Phường Trần Lãm, Thái Bình, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
72 m²
Thành phố Thái Bình
70 m²
Lê Quý Đôn, Phường Trần Lãm, Thái Bình, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
67 m²
Thành phố Thái Bình
56 m²
Đại lộ Kỳ Đồng kéo dài
Thành phố Thái Bình
56 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà