Đất bán tại Thái Bình

198 kết quả bất động sản
Phú Xuân, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
56 m²
Thành phố Thái Bình
45 m²
Thành phố Thái Bình
95 m²
Kỳ Đồng Trần Hưng Đạo
Thành phố Thái Bình
90 m²
Thành phố Thái Bình
90 m²
Lý Bôn Thái Bình
Thành phố Thái Bình
95 m²
Thành phố Thái Bình
104 m²
Thành phố Thái Bình
56 m²
Thành phố Thái Bình
95 m²
Thành phố Thái Bình
56 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà