Đất bán tại Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh

2 kết quả bất động sản
Ấp giồng tre
Thị xã Tây Ninh
540 m²
Khu Phố 5, Phường 1, Tây Ninh, Việt Nam
Thị xã Tây Ninh
1410 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà