Đất bán tại Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh

3 kết quả bất động sản
Thị xã Tây Ninh
132 m²
Thị xã Tây Ninh
40 m²
số 1, hẻm 01, đường phạm công khiêm, khu phố 01
Thị xã Tây Ninh
155,50 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà