Đất bán tại Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh

4 kết quả bất động sản
Thị xã Tây Ninh
210 m²
Thị xã Tây Ninh
132 m²
Thị xã Tây Ninh
225 m²
Thị xã Tây Ninh
40 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà