Đất bán tại Tây Ninh

162 kết quả bất động sản
Trảng Bàng - Tây Ninh
Huyện Trảng Bàng
84 m²
Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Huyện Gò Dầu
100 m²
Trảng Bàng - Tây Ninh
Huyện Trảng Bàng
80 m²
Trảng Bàng - Tây Ninh
Huyện Trảng Bàng
81 m²
Trảng Bàng - Tây Ninh
Huyện Trảng Bàng
80 m²
An Tịnh Trảng Bàng
Huyện Trảng Bàng
112 m²
Huyện Gò Dầu
98 m²
Trảng Bàng - Tây Ninh
Huyện Trảng Bàng
81 m²
Huyện Gò Dầu
125 m²
Huyện Gò Dầu
630 m²
Huyện Gò Dầu
90 m²
Trảng Bàng - Tây Ninh
Huyện Trảng Bàng
81 m²
Huyện Gò Dầu
2900 m²
Huyện Gò Dầu
3550 m²
Huyện Gò Dầu
98 m²
gò dầu -tây ninh
Huyện Gò Dầu
98 m²
Huyện Trảng Bàng
2707 m²
Huyện Gò Dầu
125 m²
Huyện Gò Dầu
155 m²
Huyện Gò Dầu
620 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà