Đất bán tại Tây Ninh

8 kết quả bất động sản
Huyện Trảng Bàng
4000 m²
Chánh Môn A
Thị xã Tây Ninh
40 m²
Thị xã Tây Ninh
40 m²
Huyện Hòa Thành
171 m²
Huyện Trảng Bàng
4000 m²
An Khương, An Tịnh, Trảng Bàng
Huyện Trảng Bàng
460 m²
Thị xã Tây Ninh
40 m²
Chánh Môn A
Thị xã Tây Ninh
40 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà