Đất bán tại Tây Ninh

27 kết quả bất động sản
Huyện Dương Minh Châu
677 m²
Huyện Gò Dầu
149 m²
Đường Số 36 Trần Phú Long Hải
Huyện Hòa Thành
350,50 m²
Cảng Fico Long Thành Nam
Huyện Hòa Thành
528 m²
Huyện Hòa Thành
116 m²
Trịnh Phong Đáng Trường Tây
Huyện Hòa Thành
271 m²
Đường số 2
Huyện Hòa Thành
90 m²
Đường số 2
Huyện Hòa Thành
90 m²
Đường số 2
Huyện Hòa Thành
90 m²
QL 22B
Huyện Hòa Thành
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà