Đất bán tại Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

47 kết quả bất động sản
An Hoà Trảng Bàng
Huyện Trảng Bàng
130 m²
Huyện Trảng Bàng
110 m²
an hòa trảng bàng tây ninh
Huyện Trảng Bàng
1641 m²
an hòa trảng bàng tây ninh
Huyện Trảng Bàng
130 m²
an tịnh trảng bàng tây ninh
Huyện Trảng Bàng
79 m²
Huyện Trảng Bàng
100 m²
ấp Bình Quới Xã Bình Thạnh
Huyện Trảng Bàng
4000 m²
Huyện Trảng Bàng
3855 m²
Cc hcm
Huyện Trảng Bàng
344 m²
Cc
Huyện Trảng Bàng
344 m²