Đất bán tại Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

40 kết quả bất động sản
Huyện Trảng Bàng
700 m²
An Phú
Huyện Trảng Bàng
700 m²
Ap An Thới
Huyện Trảng Bàng
688 m²
Huyện Trảng Bàng
2707 m²
Âp Phước Đông
Huyện Trảng Bàng
5,67 m²
Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Huyện Trảng Bàng
112 m²
Ấp An Thới - An Tịnh
Huyện Trảng Bàng
2707 m²
An Khương
Huyện Trảng Bàng
272 m²
Huyện Trảng Bàng
800 m²
Huyện Trảng Bàng
2707 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà