Đất bán tại Huyện Hòa Thành, Tây Ninh

8 kết quả bất động sản
Đường Số 36 Trần Phú Long Hải
Huyện Hòa Thành
350,50 m²
Cảng Fico Long Thành Nam
Huyện Hòa Thành
528 m²
Huyện Hòa Thành
116 m²
Trịnh Phong Đáng Trường Tây
Huyện Hòa Thành
271 m²
Đường số 2
Huyện Hòa Thành
90 m²
Đường số 2
Huyện Hòa Thành
90 m²
Đường số 2
Huyện Hòa Thành
90 m²
QL 22B
Huyện Hòa Thành
90 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà