Đất bán tại Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

17 kết quả bất động sản
Ấp Phước Chánh, Phước Thạnh
Huyện Gò Dầu
3200 m²
Huyện Gò Dầu
500 m²
-- Đường/Phố --
Huyện Gò Dầu
650 m²
Huyện Gò Dầu
190 m²
Đường Pháo Binh Thanh Phước
Huyện Gò Dầu
300 m²
Đường 22B Tây Ninh
Huyện Gò Dầu
7956 m²
Huyện Gò Dầu
149 m²
Phước Đông Gò Dầu
Huyện Gò Dầu
784 m²
Giá bảo mật
hẻm số 4. đường hùng vương .khu phố thanh hà.huyện gò dầu.tây ninh
Huyện Gò Dầu
2000 m²
Phước Bình B - Phước Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh
Huyện Gò Dầu
255 m²