Đất bán tại Quảng Trị

3 kết quả bất động sản
Thị xã Quảng Trị
90 m²
Đông Hà
90 m²
tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Đông Hà
105 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà