Đất bán tại Quảng Trị

16 kết quả bất động sản
Đặng Thí Đông Lương
Đông Hà
300 m²
Trương Hán Siêu Thành phố Đông Hà
Đông Hà
870 m²
Huyện Gio Linh
345 m²
95 Lê Duẩn
Thị xã Quảng Trị
120 m²
Thị xã Quảng Trị
300 m²
Đông Hà
100 m²
Đông Hà
100 m²
Đông Hà
90 m²
tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Đông Hà
105 m²
Đông Hà
156 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà