Đất bán tại Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

37 kết quả bất động sản
Tp. Hạ Long
67,50 m²
Tp. Hạ Long
200 m²
Tp. Hạ Long
200 m²
Tp. Hạ Long
200 m²
Tp. Hạ Long
200 m²
Tp. Hạ Long
195 m²
Tp. Hạ Long
200 m²
Tp. Hạ Long
150 m²
Tp. Hạ Long
100 m²
Hà Lầm Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà