Đất bán tại Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

101 kết quả bất động sản
Tp. Hạ Long
75 m²
Tp. Hạ Long
193 m²
Tp. Hạ Long
60 m²
Bãi Cháy Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
305 m²
Tp. Hạ Long
193 m²
Tp. Hạ Long
230 m²
Tp. Hạ Long
63 m²
Tp. Hạ Long
50 m²
Hà Phong Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
243 m²
Hồng Hà Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
112 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà