Đất bán tại Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

17 kết quả bất động sản
Tp. Hạ Long
346 m²
Tp. Hạ Long
432 m²
Tp. Hạ Long
200 m²
Hùng Thắng Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
2445 m²
Tp. Hạ Long
75 m²
Tp. Hạ Long
312 m²
Tp. Hạ Long
135 m²
Tp. Hạ Long
70 m²
Hồng Hà Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
120 m²
Tp. Hạ Long
89 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà