Đất bán tại Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

205 kết quả bất động sản
Tp. Hạ Long
75 m²
Tp. Hạ Long
60 m²
Tp. Hạ Long
269 m²
Tp. Hạ Long
215 m²
Tp. Hạ Long
200 m²
Tp. Hạ Long
90 m²
Tp. Hạ Long
293,48 m²
Đường 18 Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
200 m²
Tp. Hạ Long
216 m²
Tp. Hạ Long
190 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà