Đất bán tại Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

45 kết quả bất động sản
Tp. Hạ Long
48,50 m²
Tp. Hạ Long
200 m²
Tp. Hạ Long
90 m²
Tp. Hạ Long
82 m²
Tp. Hạ Long
82 m²
Tp. Hạ Long
375 m²
Tp. Hạ Long
216 m²
Tp. Hạ Long
82 m²
Tp. Hạ Long
90 m²
Tp. Hạ Long
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà