Đất bán tại Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

243 kết quả bất động sản
Tp. Hạ Long
120 m²
Tp. Hạ Long
344 m²
Tp. Hạ Long
90 m²
Tp. Hạ Long
99 m²
Tp. Hạ Long
210 m²
Bãi Cháy Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
200 m²
19 đường Hải Quân, phường Bãi cháy, TP Hạ Long
Tp. Hạ Long
610 m²
Tp. Hạ Long
82,50 m²
Tp. Hạ Long
216 m²
Tp. Hạ Long
176 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà