Đất bán tại Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

61 kết quả bất động sản
Yết Kiêu Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
300 m²
Hồng Hải Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
50 m²
Hồng Hà Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
312 m²
Hồng Hà Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
312 m²
Hồng Hà Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
105 m²
Hồng Hà Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
140 m²
Hồng Hà Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
84 m²
Hồng Hà Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
140 m²
Hồng Hải Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
100 m²
Tp. Hạ Long
226 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà