Đất bán tại Quảng Ninh

113 kết quả bất động sản
Đường 18 Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
230 m²
Đường 18 Bãi Cháy
Tp. Hạ Long
200 m²
Tp. Hạ Long
216 m²
Tp. Hạ Long
78 m²
Tp. Hạ Long
82 m²
Tp. Hạ Long
375 m²
Tp. Hạ Long
51,40 m²
Bãi Cháy Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
216 m²
Bãi Cháy Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
200 m²
Huyện Vân Đồn
200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà