Đất bán tại Quảng Ninh

41 kết quả bất động sản
Quốc lộ 18
Tp. Hạ Long
300 m²
Quốc lộ 18
Tp. Hạ Long
300 m²
Vườn Đào Bãi Cháy
Tp. Hạ Long
60 m²
Yết Kiêu Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
200 m²
Tp. Hạ Long
200 m²
Tp. Hạ Long
200 m²
Tp. Hạ Long
200 m²
Tp. Hạ Long
200 m²
Tp. Hạ Long
200 m²
Tp. Hạ Long
195 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà