Đất bán tại Quảng Ninh

44 kết quả bất động sản
Tp. Hạ Long
100 m²
Tp. Hạ Long
63,50 m²
Tp. Hạ Long
300 m²
Tp. Hạ Long
300 m²
Tp. Hạ Long
64 m²
Thượng Mai
Tp. Hạ Long
140 m²
Tổ 4, Khu 6, Phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh
Tp. Uông Bí
85,60 m²
Tp. Hạ Long
105 m²
Tp. Hạ Long
75 m²
Tp. Hạ Long
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà