Đất bán tại Quảng Ninh

65 kết quả bất động sản
Tp. Hạ Long
82 m²
Tp. Hạ Long
90 m²
Nguyễn Văn Cừ Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
279 m²
Hồng Hà Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
276 m²
Yết Kiêu Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
300 m²
Hồng Hải Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
50 m²
Hồng Hà Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
312 m²
Hồng Hà Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
312 m²
Hồng Hà Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
105 m²
Hồng Hà Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
140 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà