Đất bán tại Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

11 kết quả bất động sản
Thành phố Quảng Ngãi
170 m²
Phan Đình Phùng
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Phan Đình Phùng Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Nguyễn Công Phương tp. Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
85 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
85 m²
Thành phố Quảng Ngãi
96 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà