Đất bán tại Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

16 kết quả bất động sản
Thành phố Quảng Ngãi
480 m²
đường Trần Kỳ Phong. phường Chánh Lộ. tp Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
240 m²
Thành phố Quảng Ngãi
110 m²
Thành phố Quảng Ngãi
85 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Trường Chinh Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
111 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Lê Lợi Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
90 m²
Trần Tế Xương Nghĩa Lộ
Thành phố Quảng Ngãi
236 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà