Đất bán tại Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

25 kết quả bất động sản
Trần Quang Khải Chánh Lộ
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Bà Triệu Lê Hồng Phong
Thành phố Quảng Ngãi
85 m²
Thành phố Quảng Ngãi
130 m²
Thành phố Quảng Ngãi
260 m²
Thành phố Quảng Ngãi
130 m²
Thành phố Quảng Ngãi
105 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà