Đất bán tại Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

140 kết quả bất động sản
Xã nghĩa an
Thành phố Quảng Ngãi
82 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Nghĩa an-tp quãng ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
82,50 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
108 m²
Nghĩa Dõng Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
175 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà