Đất bán tại Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

261 kết quả bất động sản
QL1A
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
130 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Chánh Lộ Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
84 m²
Trần Phú Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
14 m²
Thành phố Quảng Ngãi
14 m²
Thành phố Quảng Ngãi
90 m²
Lê Lợi Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
240 m²
Thành phố Quảng Ngãi
90 m²
Thành phố Quảng Ngãi
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà