Đất bán tại Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

10 kết quả bất động sản
Phan Đình Phùng Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
250 m²
Nghĩa Chánh Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
60 m²
Lê Thánh Tôn Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
60 m²
Trường Chinh Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
170 m²
Quảng ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
190 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
84 m²
Thành phố Quảng Ngãi
150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà