Đất bán tại Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

8 kết quả bất động sản
Quảng ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
190 m²
71 Trần Quang Diệu
Thành phố Quảng Ngãi
400 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
60 m²
Trường Chinh Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Phan Đình Phùng Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Chu Văn An Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
200 m²
Thành phố Quảng Ngãi
84 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà